Skočiť na hlavný obsah
Logo Európskej komisie

Uzavreté výberové konania

Na tejto stránke nájdete informácie o uzavretých výberových konaniach, ktoré boli uverejnené od apríla 2016

Informácie o výberových konaniach uverejnených pred týmto dátumom nájdete na stránke týkajúcej sa výberových konaní uverejnených pred aprílom 2016

Pracovné zaradenie Referencia
Asistenti – Bezpečnosť IKT EPSO/AST/151/22 - 4
Asistenti – vývoj/konfigurácia, testovanie, prevádzka a údržba aplikácií IT a štandardných riešení; správa údajov, analýza údajov a umelá inteligencia EPSO/AST/151/22 - 3
Asistenti – Digitálne pracovisko, automatizácia administratívy a mobilné výpočtové technológie EPSO/AST/151/22 - 2
Asistenti – infraštruktúra, cloud, siete a midlvér IKT EPSO/AST/151/22 - 1
Asistenti v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci EPSO/AST/155/22 - 3
Asistenti v oblasti technickej bezpečnosti EPSO/AST/155/22 - 2
Asistenti v oblasti prevádzkovej bezpečnosti EPSO/AST/155/22 - 1
Administrátori v oblasti životného prostredia EPSO/AD/401/22 - 3
Administrátori v oblasti klímy EPSO/AD/401/22 - 2
Administrátori v oblasti energetiky EPSO/AD/401/22 - 1
Contract agents EUIPO/CAST/1/16
Administrátori výskumných programov s profilmi inžinierstvo, IKT, fyzika, matematika, chémia a/alebo vesmírna veda REA/TA/AD6/01/18 - 1
Administrátori výskumných programov s profilmi biológia, environmentalistika a geovedy a/alebo satelitné snímkovanie, vedy o živej prírode REA/TA/AD6/01/18 - 2
Administrátori výskumných programov s profilmi humanitné a spoločenské vedy a/alebo ekonómia REA/TA/AD6/01/18 - 3
Vedúci administratívnych útvarov delegácií EÚ EPSO/AST/146/18
Jazykoví asistenti – švédsky jazyk (SV) EPSO/AST/144/17 - SV
Jazykoví asistenti – rumunský jazyk (RO) EPSO/AST/144/17 - RO
Jazykoví asistenti – francúzsky jazyk (FR) EPSO/AST/144/17 - FR
Jazykoví asistenti – anglický jazyk (EN) EPSO/AST/144/17 - EN
Jazykoví asistenti – nemecký jazyk (DE) EPSO/AST/144/17 - DE
Jazykoví asistenti – bulharský jazyk (BG) EPSO/AST/144/17 - BG
Odborníci v oblasti médií a digitálnej komunikácie – asistent v oblasti vizuálnej komunikácie

EPSO/AST/143/17 - 3
Odborníci v oblasti médií a digitálnej komunikácie – asistent v oblasti komunikácie EPSO/AST/143/17 - 2
Odborníci v oblasti médií a digitálnej komunikácie – správca webových stránok EPSO/AST/143/17 - 1
Korektori/jazykoví redaktori – švédčina (SV) EPSO/AST/142/17 - SV
Korektori/jazykoví redaktori – slovinčina (SL) EPSO/AST/142/17 - SL
Korektori/jazykoví redaktori – holandčina (NL) EPSO/AST/142/17 - NL
Korektori/jazykoví redaktori – maltčina (MT) EPSO/AST/142/17 - MT
Korektori/jazykoví redaktori – chorvátčina (HR) EPSO/AST/142/17 - HR
Korektori/jazykoví redaktori – dánčina (DA) EPSO/AST/142/17 - DA
Asistenti v oblasti správy budov - Asistenti v oblasti bezpečnosti pri práci/bezpečnosti budov EPSO/AST/141/17 - 3
Asistenti v oblasti správy budov - Koordinátori/technici v oblasti klimatizácie, elektromechaniky a elektrotechniky budov EPSO/AST/141/17 - 2
Asistenti v oblasti správy budov - Koordinátori/technici v oblasti výstavby budov EPSO/AST/141/17 - 1
Zdravotné sestry EPSO/AST/140/17
Audiovizuálni a konferenční technici EPSO/AST/138/16
Sekretári/administratívni pracovníci (AST-SC 2) EPSO/AST-SC/06/17 - SC 2
Sekretári/administratívni pracovníci (AST-SC 1) EPSO/AST-SC/06/17 - SC 1
Administrátori v oblasti ochrany údajov EPSO/AD/360/18
Právnici lingvisti pre holandský jazyk (NL) EPSO/AD/359/18
Právnici lingvisti pre nemecký jazyk (DE) EPSO/AD/358/18
Administrátori v oblasti auditu EPSO/AD/357/18
Administrátori s vysokoškolským diplomom EPSO/AD/356/18
Právnici lingvisti pre maltský jazyk (MT) EPSO/AD/355/17
Právnici lingvisti pre lotyšský jazyk (LV) EPSO/AD/354/17
Právnici lingvisti pre slovinský jazyk (SL) EPSO/AD/353/17
Právnici lingvisti pre lotyšský jazyk (LV) EPSO/AD/352/17
Právnici lingvisti pre chorvátsky jazyk (HR) EPSO/AD/351/17
Právnici lingvisti pre írsky jazyk (GA) EPSO/AD/350/17
Právnici lingvisti pre estónsky jazyk (ET) EPSO/AD/349/17
Právnici lingvisti pre dánsky jazyk (DA) EPSO/AD/348/17
Displaying 1 - 50 of 195