Skočiť na hlavný obsah
Logo Európskej komisie

Úrad EPSO zlepšuje svoju prístupnosť!

hands on a screen reader

S potešením Vám oznamujeme, že naši odborníci sa snažia zlepšiť prístupnosť používateľského konta EPSO aj formulára prihlášky.

Vďaka odborníkom na prístupnosť z GR SANTE, oddelenia pre korporátne služby úradu EPSO a GR DIGIT sme dosiahli viac než hmatateľné výsledky pre zrakovo postihnutých uchádzačov, ktorí si potrebujú vytvoriť používateľské konto EPSO a chcú vyplniť prihlášku.

Nižšie uvádzame niekoľko príkladov zásadných zlepšení, ktoré sme zaviedli s cieľom zlepšiť prístupnosť našich komunikačných nástrojov:

  •  Odkazy sme nahradili tlačidlami, takže čítač obrazovky NVDA (Non Visual Desktop Access) môže uchádzačov správne usmerniť tak, aby získali prístup k informáciám na obrazovke.
  •  Doplnili sme posuvné okienko Captcha, ktoré poskytla služba Webtools (namiesto predchádzajúceho kódu Captcha), aby sme im ešte viac uľahčili používateľskú skúsenosť.
  •  Zaviedli sme novú funkciu, ktorou sa zabezpečí, aby čítač obrazovky správne prečítal možnosti pri výbere pohlavia, vďaka čomu si uchádzači môžu pružnejšie vybrať zodpovedajúcu možnosť. 
  •  Odstránili sme políčka formulárov, ktoré boli v režime „len na čítanie“, keďže čítač obrazovky s nimi nebol schopný komunikovať.
  •  Odstránili sme tabuľky, ktoré slúžili len na rozvrhnutie obrazovky, aby nedochádzalo k zaťažovaniu používateľov nepoužiteľnými informáciami (čítač obrazovky ich oznamoval).

Účelom tohto úsilia je zabezpečiť súlad s usmerneniami pre prístupnosť webových stránok (WCAG 2.0).

V našom úsilí budeme naďalej pokračovať a už pripravujeme ďalšie zlepšenia v súvislosti s našou digitálnou prístupnosťou, o ktorých vás budeme informovať.