Skočiť na hlavný obsah
Logo Európskej komisie

Kategórie zamestnancov pre EÚ

Picture showing an older woman shaking the hand of a younger man

The EU offers employment in various staff categories: permanent officials, contract and temporary staff, seconded national experts, trainees and others. 

Click on the tabs below to learn more about employment details for each staff category. 

You can also check our Selection process section to learn more about the selection procedures for each staff category. 

Try our sample tests to see what skills you already have and what others you may need to develop to successfully pass the selection procedure. 

You can also learn more about different EU Career profiles and available job opportunities.

Permanent staff are members of the EU civil service appointed for an indefinite time. They constitute the core working force.

There are three categories for permanent EU officials: Administrators (AD), Assistants (AST) and Secretaries/Clerks (AST/SC).

Administrators

Administrators work in a variety of sectors such as justice, law, finance, environment and climate change, foreign affairs, agriculture, economics, IT, communication, human resources, science, translation and interpretation. 

Duties include developing policies and legislation; conducting analysis and advisory work; carrying out regulatory tasks; taking part in international negotiations; liaising with stakeholders and partners; engaging with citizens; revising and translating EU legal texts, among many others. 

An administrator career ranges from grades AD 5 to AD 16, with AD 5 being the entry-level grade for university graduates; grades AD 15 and AD 16 are reserved for Director Generals. 

Selection and recruitment are also possible at higher grades AD 6 or AD 7 for specialist profiles. In this case, candidates will be expected to have several years’ relevant educational background and work experience will be required for most profiles. 

Grades AD 9 to AD 12 are required for middle management posts. Previous management experience is mandatory for selection and recruitment at these higher grades.

Assistants

Assistants are typically engaged in an executive or technical role, providing support in a variety of fields such as finance, communication, administration, research, IT or policy implementation, to name but a few. 

An assistant career ranges from grades AST 1 to AST 11, with staff typically entering at grades AST 1 or AST 3. 

Secretaries/Clerks – Support staff
 
Secretaries and clerks are generally involved in office management and in providing administrative and technical support. Their duties include finalising documents and files; supporting the unit’s or department’s activities (meetings, official travel, diary); compiling and disseminating information (updating databases, files); performing manual tasks.  

A secretary/clerk career ranges from grade AST/SC 1 to AST/SC 6. New staff usually enters at grades AST/SC 1 or AST/SC 2. 

 

Learn more details on this salary table.

Find out more about selection procedures and available job opportunities for permanent staff.

It is possible to work for the EU on a fixed-term contract basis. 

Contract agents (or staff) carry out a number of manual or administrative tasks and may provide additional capacity in specialised fields where an insufficient number of officials is available.

They are generally recruited for fixed-term  contracts (maximum 6 years in any EU Institution), but in some cases they can be offered contracts for an indefinite duration (in offices, agencies, delegations or representations). 

Contract staff is recruited in two different ways: via the CAST Permanent procedure or via an ad hoc selection process

In the first type of selection, the word CAST stands for Contract Agents Selection Tool while Permanent means that it is open-ended, with no application deadline.

CAST Permanent positions are available for a wide range of job profiles. In this selection, candidates apply for a profile and not for a specific job position.

EU institutions, bodies and agencies can also recruit contract staff to fill specific positions via ad hoc contract staff vacancies. In this case, for each vacancy an application deadline is set. 

As contract staffing needs arise, ad hoc vacancies may be published for a wide range of profiles such as webmasters, policy officers, linguists, project coordinators, security officers, scientific engineering managers, drivers, communication specialists, researchers, to name but a few. 

Learn more about application procedures for both CAST Permanent and ad hoc contact staff vacancies on our Selection process page.

In both CAST Permanent and ad hoc cases, candidates who are successful in obtaining a contract will be employed for a fixed amount of time. In some EU bodies and agencies, contracts could be extended for an indefinite duration.

All contract staff positions are divided into four function groups (career levels):
I.    Manual and administrative support-service tasks (FGI)
II.    Clerical or secretarial tasks, office management and other equivalent tasks (FGII)
III.    Executive tasks, drafting, accountancy and other equivalent technical tasks (FGIII)
IV.    Administrative, advisory, linguistic and equivalent technical tasks (FGIV)

Learn more details on this salary table.

Find available job opportunities for contract staff.

Dočasní zamestnanci sa prijímajú na obsadenie voľných pracovných miest v inštitúciách a agentúrach EÚ na určitý čas; môže ísť o niekoľko mesiacov až niekoľko rokov. 

Môže sa od nich vyžadovať, aby vykonávali regulačné, právne, vedecké alebo finančné podporné úlohy;  vykonávali politiky a analyzovali údaje alebo vykonávali úlohy v rôznych iných oblastiach, za všetky môžeme spomenúť napríklad IT, administratívu, výskum, komunikáciu či programovanie.

Dočasní zamestnanci zastávajú pracovné pozície, ktoré si vyžadujú rôzne typy kvalifikácie a špecializácie – od asistentov až po vyššie pozície administrátorov. 

Pokiaľ ide o pozície administrátorov, dočasní zamestnanci môžu byť zaradení do počiatočných platových triedy AD 5 – AD 6 alebo vyšších. Podobne sa aj platové triedy asistentov začínajú na úrovni AST 1 – AST 3 a v prípade špecializovanejších profilov môžu byť vyššie.

Ďalšie informácie nájdete v tejto platovej tabuľke.

Ďalšie informácie o výberových konaniach a dostupných pracovných príležitostiach pre dočasných zamestnancov.

Programy stáží EÚ ponúkajú čerstvým absolventom príležitosť zvýšiť si odborné zručnosti, rozšíriť si sieť kontaktov a prehĺbiť si znalosti o EÚ.

Vďaka stážam sa možno dôkladne oboznámiť s prácou verejnej služby EÚ. Dostupné sú v širokej škále oblastí: právo, ľudské zdroje, životné prostredie, komunikácia, financie, ochrana údajov, vedecký výskum, zahraničná politika, duševné vlastníctvo a mnohé ďalšie. 

Európsky parlament, Európska komisia, Rada EÚ, Európsky dvor audítorov či agentúry EÚ – inštitúcie a agentúry organizujú stáže zvyčajne v trvaní piatich mesiacov

Na stáž sa môžu prihlásiť len uchádzači s vysokoškolským vzdelaním. Po prijatí na stáž plnia stážisti pracovné úlohy, ktoré sú porovnateľné s pracovnou náplňou zamestnancov na pozíciách administrátorov v nižších platových triedach.

Väčšina stáží je platená, zvyčajne okolo 1 200 EUR mesačne.

Bližšie informácie a postup podávania prihlášok sú uvedené na našej stránke venovanej stážam

Pozrite si aj náš program ambasádorov pre kariéru v EÚ určený študentom, ktorí majú záujem propagovať kariéru v EÚ na svojich univerzitách.

Vyslaní národní experti sú kvalifikovaní štátni zamestnanci z členských štátov EÚ, ktorí svoje odborné znalosti prinesú do EÚ, a to na pevne stanovené obdobie. 

Inštitúcie a agentúry EÚ ich prijímajú vždy, keď potrebujú zamestnancov s jedinečnými zručnosťami, ktoré títo experti ponúkajú. Tieto zručnosti siahajú od technických, bezpečnostných, právnych, finančných a informačno-komunikačných až po zručnosti v ďalších oblastiach, za všetky možno spomenúť zdravie, potraviny alebo ľudské zdroje.

Táto výmena odborných znalostí je prospešná pre všetky strany a prispieva k rozvoju efektívnych a nerušených pracovných vzťahov medzi EÚ a jej členskými štátmi. 

Po skončení obdobia vyslania zúročia národní experti skúsenosti získané v EÚ späť vo verejnej správe vo svojich domovských krajinách.

Ďalšie informácie o výberových konaniach a dostupných pracovných príležitostiach pre vyslaných národných expertov.

Existuje niekoľko kategórií ostatných zamestnancov, napríklad:
• dočasný personál 
• experti EÚ
• asistenti poslancov
• externí lingvisti
• zamestnanci údržby a stravovacích zariadení

Ďalšie informácie o týchto kategóriách zamestnancov a postupoch podávania žiadostí v prípade záujmu o takéto pozície nájdete na našej stránke Ako podať prihlášku.