Skočiť na hlavný obsah
Logo Európskej komisie

Uzavreté výberové konania

Na tejto stránke nájdete informácie o uzavretých výberových konaniach, ktoré boli uverejnené od apríla 2016

Informácie o výberových konaniach uverejnených pred týmto dátumom nájdete na stránke týkajúcej sa výberových konaní uverejnených pred aprílom 2016

Pracovné zaradenie Referencia
Odborníci na schengenské acquis EPSO/AD/391/21 - 2
Odborníci na technickú podporu štrukturálnych reforiem členských štátov EPSO/AD/391/21 - 1
Administrátori pre politiku v oblasti chemických látok EPSO/AD/390/21
Administrátori v oblasti udržateľného poľnohospodárstva a rozvoja vidieka EPSO/AD/389/21
Právnici lingvisti pre poľský jazyk (PL) EPSO/AD/388/21
Právnici lingvisti pre maďarský jazyk (HU) EPSO/AD/387/21
Právnici lingvisti pre írsky jazyk (GA) EPSO/AD/386/21
Právnici lingvisti pre francúzsky jazyk (FR) EPSO/AD/385/21
Právnici lingvisti pre český jazyk (CS) EPSO/AD/384/21
Právnici lingvisti pre bulharský jazyk (BG) EPSO/AD/383/21
Administrátori v oblasti vonkajších vzťahov EPSO/AD/382/20 - AD7
Administrátori v oblasti vonkajších vzťahov EPSO/AD/382/20 - AD5
Administrátori v oblasti európskeho práva EPSO/AD/381/20
Administrátori v oblasti medzinárodnej spolupráce a riadenia pomoci krajinám mimo EÚ EPSO/AD/380/19 - AD9
Administrátori v oblasti medzinárodnej spolupráce a riadenia pomoci krajinám mimo EÚ EPSO/AD/380/19 - AD7
Právnici lingvisti pre poľský jazyk (PL) EPSO/AD/379/20
Právnici lingvisti pre chorvátsky jazyk (HR) EPSO/AD/378/20
Právnici lingvisti pre francúzsky jazyk (FR) EPSO/AD/377/20
Právnici lingvisti pre grécky jazyk (EL) EPSO/AD/376/20
Právnici lingvisti pre dánsky jazyk (DA) EPSO/AD/375/20
Administrátori v oblasti ochrany euromincí pred falšovaním EPSO/AD/374/19 - 5
Administrátori v oblasti finančných pravidiel, ktoré sa vzťahujú na rozpočet EÚ EPSO/AD/374/19 - 4
Administrátori v oblasti práva hospodárskej a menovej únie EPSO/AD/374/19 - 3
Administrátori v oblasti finančného práva EPSO/AD/374/19 - 2
Administrátori v oblasti práva hospodárskej súťaže EPSO/AD/374/19 - 1
Administrátori s vysokoškolským diplomom EPSO/AD/373/19
Administrátori v oblasti auditu EPSO/AD/372/19 - AD 7
Administrátori v oblasti auditu EPSO/AD/372/19 - AD 5
Administrátori pre oblasť vedeckého výskumu – jadrový výskum a vyraďovanie jadrových zariadení z prevádzky EPSO/AD/371/19 - 6
Administrátori pre oblasť vedeckého výskumu – správa vedeckých poznatkov a komunikácia v tejto oblasti EPSO/AD/371/19 - 5
Administrátori pre oblasť vedeckého výskumu – vývoj aplikácií pre využitie vo vesmíre, v telekomunikáciách a pri diaľkovom snímaní EPSO/AD/371/19 - 4
Administrátori pre oblasť vedeckého výskumu – modelovanie politických opatrení EPSO/AD/371/19 - 3
Administrátori pre oblasť vedeckého výskumu – aplikácie dátových vied EPSO/AD/371/19 - 2
Administrátori pre oblasť vedeckého výskumu – kvantitatívne a kvalitatívne posudzovanie/hodnotenie vplyvu politických opatrení EPSO/AD/371/19 - 1
Odborníci na právny výskum – Právnici – Poľské právo (PL) EPSO/AD/370/19 - AD7
Odborníci na právny výskum – Právnici – Poľské právo (PL) EPSO/AD/370/19 - AD5
Odborníci na právny výskum – Právnici – Lotyšské právo (LV) EPSO/AD/369/19 - AD7
Odborníci na právny výskum – Právnici – Lotyšské právo (LV) EPSO/AD/369/19 - AD5
Odborníci na právny výskum – Právnici – Talianske právo (IT) EPSO/AD/368/19 - AD7
Odborníci na právny výskum – Právnici – Talianske právo (IT) EPSO/AD/368/19 - AD5
Odborníci na právny výskum – Právnici – Maďarské právo (HU) EPSO/AD/367/19 - AD7
Odborníci na právny výskum – Právnici – Maďarské právo (HU) EPSO/AD/367/19 - AD5
Odborníci na právny výskum – Právnici – Grécke právo (EL) EPSO/AD/366/19 - AD7
Odborníci na právny výskum – Právnici – Grécke právo (EL) EPSO/AD/366/19 - AD5
Odborníci na právny výskum – Právnici – Cyperské právo (CY) EPSO/AD/365/19 - AD7
Odborníci na právny výskum – Právnici – Cyperské právo (CY) EPSO/AD/365/19 - AD5
Bezpečnostní úradníci – Bezpečnosť informácií a dokumentov EPSO/AD/364/19 - 3
Bezpečnostní úradníci – Technická bezpečnosť EPSO/AD/364/19 - 2
Bezpečnostní úradníci – Bezpečnostné operácie EPSO/AD/364/19 - 1
Administrátori v oblasti daní EPSO/AD/363/18 - 2