Skočiť na hlavný obsah
Logo Európskej komisie

Prebiehajúce výberové konania

Tu nájdete aktualizované informácie (harmonogramy, súvisiace dokumenty atď.) o prebiehajúcich výberových konaniach, ktoré riadi úrad EPSO. 

Job title Reference number
Právnici lingvisti pre litovský jazyk (LT) EPSO/AD/406/23
Právnici lingvisti pre slovenský jazyk (SK) EPSO/AD/409/23
Právnici lingvisti pre anglický jazyk (EN) EPSO/AD/404/23
Právnici lingvisti pre holandský jazyk (NL) EPSO/AD/407/23
Právnici lingvisti pre španielsky jazyk (ES) EPSO/AD/405/23
Právnici lingvisti pre portugalský jazyk (PT) EPSO/AD/408/23
Migrácia a vnútorná bezpečnosť (administrátori) EPSO/AD/403/23 - 2
Krízové riadenie (administrátori) EPSO/AD/403/23 - 1
Administrátori v odbore duševné vlastníctvo EUIPO/AD/01/23
Priemyselná ekonómia (administrátori) EPSO/AD/402/23 - 3
Mikroekonómia/makroekonómia (administrátori) EPSO/AD/402/23 - 1
Finančná ekonómia (administrátori) EPSO/AD/402/23 - 2
Asistenti v oblasti prevádzkovej bezpečnosti EPSO/AST/155/22 - 1
Asistenti v oblasti technickej bezpečnosti EPSO/AST/155/22 - 2
Asistenti v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci EPSO/AST/155/22 - 3
Administrátori v oblasti energetiky EPSO/AD/401/22 - 1
Administrátori v oblasti klímy EPSO/AD/401/22 - 2
Administrátori v oblasti životného prostredia EPSO/AD/401/22 - 3
Jazykoví asistenti – chorvátčina (HR) EPSO/AST/152/22 - HR
Jazykoví asistenti – estónčina (ET) EPSO/AST/152/22 - ET
Jazykoví asistenti – holandčina (NL) EPSO/AST/152/22 - NL
Jazykoví asistenti – portugalčina (PT) EPSO/AST/152/22 - PT
Jazykoví asistenti – taliančina (IT) EPSO/AST/152/22 - IT
Jazykoví asistenti – poľština (PL) EPSO/AST/152/22 - PL
Asistenti – infraštruktúra, cloud, siete a midlvér IKT EPSO/AST/151/22 - 1
Asistenti – Bezpečnosť IKT EPSO/AST/151/22 - 4
Administrátori – správa IT a dát, riadenie programov/portfólia a projektov, kancelária projektového riadenia (PMO), obchodná a podniková architektúra. EPSO/AD/398/22 - 3
Asistenti – Digitálne pracovisko, automatizácia administratívy a mobilné výpočtové technológie EPSO/AST/151/22 - 2
Administrators - ICT infrastructures, cloud, networks and middleware EPSO/AD/398/22 - 1
Administrátori – návrh, vývoj/konfigurácia, testovanie, prevádzka a údržba aplikácií IT a hotových riešení; správa údajov, analýza údajov a umelá inteligencia EPSO/AD/398/22 - 4
Asistenti – vývoj/konfigurácia, testovanie, prevádzka a údržba aplikácií IT a štandardných riešení; správa údajov, analýza údajov a umelá inteligencia EPSO/AST/151/22 - 3
Administrátori – Digitálne pracovisko, automatizácia administratívy a mobilné výpočtové technológie EPSO/AD/398/22 - 2
Administrátori – Bezpečnosť IKT EPSO/AD/398/22 - 5
Displaying 1 - 33 of 33
Job title Reference number
Korektori (CAST Permanent) EPSO/CAST/P/21/2019
Personál v oblasti starostlivosti o deti (CAST Permanent) EPSO/CAST/P/19/2018
Právo (CAST Permanent) EPSO/CAST/P/14/2017, EPSO/CAST/P/15/2017
Komunikácia (CAST Permanent) EPSO/CAST/P/10/2017, EPSO/CAST/P/11/2017
Projektové/programové riadenie (CAST Permanent) EPSO/CAST/P/3/2017, EPSO/CAST/P/4/2017
Bezpečnostné operácie (CAST Permanent) EPSO/CAST/P/28/2023
Bezpečnosť v oblasti IT (CAST Permanent) EPSO/CAST/P/34/2023, EPSO/CAST/P/35/2023
Prekladatelia (CAST Permanent) EPSO/CAST/P/22/2019
Manuálni a pomocní administratívni pracovníci (CAST Permanent) EPSO/CAST/P/18/2017
Správa budov (CAST Permanent) EPSO/CAST/P/23/2022, EPSO/CAST/P/24/2022, EPSO/CAST/P/25/2022
Administratíva / Ľudské zdroje (CAST Permanent) EPSO/CAST/P/8/2017, EPSO/CAST/P/7/2017, EPSO/CAST/P/9/2017
Financie (CAST Permanent) EPSO/CAST/P/1/2017, EPSO/CAST/P/2/2017, EPSO/CAST/P/5/2017
Technická bezpečnosť (CAST Permanent) EPSO/CAST/P/29/2023, EPSO/CAST/P/30/2023, EPSO/CAST/P/31/2023
Pedagogickí psychológovia (CAST Permanent) EPSO/CAST/P/20/2018
Informačné a komunikačné technológie (CAST Permanent) EPSO/CAST/P/16/2017, EPSO/CAST/P/17/2017
Politické záležitosti/politiky EÚ (CAST Permanent) EPSO/CAST/P/12/2017, EPSO/CAST/P/13/2017
Sekretári/administratívni pracovníci (CAST Permanent) EPSO/CAST/P/6/2017
Bezpečnostné operácie vrátane regionálnej bezpečnosti (CAST Permanent) EPSO/CAST/P/26/2023, EPSO/CAST/P/27/2023
Bezpečnosť informácií a dokumentov (CAST Permanent) EPSO/CAST/P/32/2023, EPSO/CAST/P/33/2023