Skočiť na hlavný obsah
Logo Európskej komisie

Zákazky úradu EPSO

Verejné súťaže

Všetky prebiehajúce verejné súťaže Európskeho úradu pre výber pracovníkov nájdete na portáli eTendering.

 

Zverejňovanie ex post

Každoročné zverejňovanie zmien v zmluvách (v hodnote pod prahovými hodnotami stanovenými v smernici a na základe článku 114a nariadenia o rozpočtových pravidlách):

Zverejňovanie ex post – rok 2017

 

Zverejňovanie ex ante

Konferencia študentských ambasádorov pre kariéru v EÚ – cestovný manažment