Skočiť na hlavný obsah
Logo Európskej komisie

Testy EPSO

multiple choice tests

Výberové konania EPSO zahŕňajú sériu testov zameraných na posúdenie všeobecných a osobitných kompetencií. Viac informácií nájdete v rámci všeobecných kompetencií.

Jediným úradným dokumentom, ktorý obsahuje podrobné informácie o konkrétnych testoch používaných úradom EPSO v určitom výberovom konaní, je oznámenie o výberovom konaní.

Táto stránka obsahuje vzorové testy, ktorých účelom je len ilustrovať, aké typy testov môže úrad EPSO vo svojich výberových konaniach použiť. Jej cieľom nie je pripraviť uchádzačov, aby úspešne absolvovali naše výberové testy. To je mimo zodpovednosti úradu EPSO.

Ak sa chcete dozvedieť viac o výberových konaniach úradu EPSO, odporúčame vám pozrieť si aj stránku Testy EPSO: mýty a fakty.

 

TESTY EPSO – NOVÝ MODEL VÝBEROVÉHO KONANIA (OD ROKU 2023)

​Learn more about test standardisation under EPSO’s new competition model

Below for each profile you can find the list of possible tests and some samples of questions that candidates may encounter.

Administrators (AD-Generalists)

Administrators (AD–Specialists)

Assistants (AST-Generalists)

Assistants (AST-Specialists)

Assistants (AST-SC)

Lawyer-linguists (AD)

Lawyer-linguists (AD) - Court of Justice

Translators (AD)

You can also see a sample mock-test for an EPSO competition.

TESTY EPSO – PREDOŠLÝ MODEL VÝBEROVÉHO KONANIA (DO ROKU 2022)

Hlavné kroky

Typy testov

Ďalej v texte je pre každý profil uvedený zoznam súvisiacich testov a vzorka otázok, ktoré môže uchádzač dostať.

Administrátori (AD – všeobecné pozície)

Administrátori (AD – odborné pozície)

Asistenti (AST)

Asistenti (AST-SC)

Tlmočníci (AD)

Právnici lingvisti (AD)

Prekladatelia (AD)

Contract Agents / CAST Permanent

On this page you will find some sample tests that candidates may have to pass when taking part in the Contract Agents / CAST Permanent selection procedure.

All these tests will be computer-based and you will take them at the same time via remotely proctored testing. Please read our information note on the core IT requirements for remotely proctored tests.

Reasoning skills tests:

  • Verbal (assesses your ability to think logically and understand verbal, numerical information).
  • Numerical (assesses your ability to think logically and understand numerical information).
  • Abstract (assesses your ability to think logically and understand the relations between concepts involving no linguistic, spatial or numerical elements).

Reasoning skills for FG I, II and III (CAST P).

Reasoning skills for FG IV ( CAST P).

Competency test for each profile

Pending adjustments in the testing system, EPSO will be responsible only for organising the reasoning tests, but not for the competency tests. The recruiting services of the EU institutions will adapt the selection procedure of Contract Agents accordingly, and keep their relevant services informed of the applicable procedure.