Skočiť na hlavný obsah
Logo Európskej komisie

Testy EPSO

multiple choice tests

Výberové konania EPSO zahŕňajú sériu testov zameraných na posúdenie všeobecných i osobitných schopností. 

Oznámenie o výberovom konaní je jediným oficiálnym dokumentom, ktorý obsahuje podrobné informácie o konkrétnych testoch, ktoré úrad EPSO použije v tom-ktorom výberovom konaní.
Všetky oznámenia o výberovom konaní sa uverejňujú v Úradnom vestníku Európskej únie.

Táto stránka obsahuje niekoľko príkladov testov, ktoré môže úrad EPSO použiť vo svojich výberových konaniach a ktorých jediným cieľom je lepšie oboznámiť potenciálnych uchádzačov s ich štruktúrou a obsahom. Cieľom stránky nie je pripraviť uchádzačov, aby úspešne absolvovali naše výberové testy. Nepatrí to do pôsobnosti úradu EPSO.

Ak sa chcete dozvedieť viac o výberových konaniach úradu EPSO, odporúčame vám pozrieť si aj stránku Testy EPSO: mýty a fakty.

Takisto Vám odporúčame, aby ste si prečítali rámec všeobecných schopností, ktorý vypracoval úrad EPSO a v ktorom sa dozviete viac informácií o schopnostiach, ktoré inštitúcie a orgány EÚ, ktorým úrad EPSO slúži, považujú za nevyhnutné na účinný výkon pracovných povinností na ktoromkoľvek pracovnom mieste. Niektoré z týchto schopností posudzuje úrad EPSO počas fázy výberu, iné posudzujú samotné inštitúcie a orgány EÚ počas fázy náboru. 

 

TESTY EPSO – NOVÝ MODEL VÝBEROVÉHO KONANIA (OD ROKU 2023)
TESTY EPSO – PREDOŠLÝ MODEL VÝBEROVÉHO KONANIA (DO ROKU 2022)

Main steps

  • Eligibility - evaluation of eligibility criteria and minimum requirements is done by the Selection Board.
  • Talent screener- only used for specialist competitions. In their application form, candidates are asked to list all their professional skills, experience and qualifications, which will then be assessed by the Selection Board.
  • Computer based multiple-choice tests - verbal, numerical, abstract reasoning tests and, for certain specialist competitions, tests on field-related competencies. All tests are remotely proctored. 
  • Assessment centre phase - the final stage for the testing of general and field-related competencies under EPSO’s former competition model (published until the end of 2022). Through various tests, Selection Board members evaluate skills such as analysis and problem-solving, communicating, prioritising and organising, delivering quality and results, and others. The Assessment Centre tests are organised in an online format (remote) and the tests usually take place on different dates.

Types of tests

Below for each profile you can find the list of possible tests and some samples of questions that candidates may encounter.

Administrators (AD-Generalists)

Administrators (AD–Specialists)

Assistants (AST)

Assistants (AST-SC)

Interpreters (AD)

Lawyer-linguists (AD)

Translators (AD)

ZMLUVNÍ ZAMESTNANCI/ČASOVO NEOBMEDZENÉ VÝBEROVÉ KONANIA CAST (CAST PERMANENT)

On this page you will find some sample tests that candidates may have to pass when taking part in the Contract Agents / CAST Permanent selection procedure.

All these tests will be computer-based and you will take them at the same time via remotely proctored testing. 

Reasoning skills tests:

  • Verbal (assesses your ability to think logically and understand verbal, numerical information). Try our verbal sample tests.
  • Numerical (assesses your ability to think logically and understand numerical information). Try our numerical sample tests.
  • Abstract (assesses your ability to think logically and understand the relations between concepts involving no linguistic, spatial or numerical elements). Try our abstract sample tests.

Competency test for each profile

Currently, EPSO is responsible only for organising the reasoning skills tests, but not for the competency tests. The recruiting services of the EU institutions have adapted the selection procedure of Contract Agents accordingly, and keep their relevant services informed of the applicable procedure.