Skočiť na hlavný obsah
Logo Európskej komisie

Kariérne profily v EÚ

Vyberte si kariéru v EÚ

V inštitúciách, orgánoch a agentúrach EÚ si môžete v závislosti od svojich profesijných ambícií a vzdelania zvoliť rôzne kariérne možnosti.

Zistite, ktoré z vašich zručností sa hodia k ďalej uvedeným profesijným oblastiam, a vyberte si profil, ktorý je pre vás najvhodnejší.

Či už do inštitúcií EÚ nastúpite s „všeobecným“ profilom (napr. s ukončeným právnickým či ekonomickým vzdelaním, alebo ako absolvent štúdia verejnej správy) alebo s profilom „špecialistu“ (napr. ako vedecký pracovník, technik, finančný pracovník, lekár, prekladateľ), môžete pokračovať v kariérnom postupe, pri ktorom čo najlepšie využijete svoje schopnosti a/alebo predchádzajúce pracovné skúsenosti.

Pri vykonávaní týchto úloh budete môcť prispieť k riešeniu zásadných otázok, ako sú napríklad zmena klímy, hospodársky rozvoj, digitálna komunikácia, migrácia alebo zamestnanosť. 

Ďalšie informácie o rôznych kategóriách zamestnancov, o tom, ako sa uchádzať o voľné pracovné miesto, a o testoch, ktoré budete možno musieť absolvovať, aby ste získali pracovné miesto v inštitúciách EÚ.

Aktuálne voľné pracovné miesta nájdete na našej stránke venovanej pracovným príležitostiam.