Skočiť na hlavný obsah
Logo Európskej komisie

Zapojte sa do našej siete organizácií zaoberajúcich sa rozmanitosťou a začlenením.

Picture of various people (gender, ethnicity etc.)

Výzva na spoluprácu so všetkými organizáciami v EÚ zameranými na problematiku rozmanitosti a začlenenia

EPSO – Európsky úrad pre výber pracovníkov potrebuje vašu pomoc!

 

V úrade EPSO veríme v rovnosť a diverzitu a tieto hodnoty aktívne podporujeme vo všetkých našich výberových konaniach.

Predovšetkým sa snažíme osloviť širšie spektrum talentov s cieľom zabezpečiť, aby bola v skupine uchádzačov a v konečnom dôsledku v inštitúciách Únie lepšie zastúpená rozmanitosť EÚ.

V úrade EPSO by sme radi týchto uchádzačov informovali o kariérnych možnostiach v EÚ a jej politike rovnosti a rozmanitosti, a povzbudzovali ich k tomu, aby zvážili kariéru v inštitúciách a agentúrach EÚ a aby sa prihlásili do prebiehajúcich a budúcich výberových konaní.

Ak vaša organizácia (vrátane MVO, orgánov pre otázky rovnosti, zastrešujúcich organizácií, asociácii a pod.) zastupuje občanov EÚ z osobitných zoskupení, napr. na základe etnického pôvodu, sexuálnej orientácie, sociálno-ekonomického postavenia, zdravotného postihnutia alebo osoby akejkoľvek inej menšinovej skupiny, úrad EPSO by veľmi ocenil vašu pomoc a spoluprácu pri oslovovaní týchto občanov.

 

Ako? Je to jednoduché – zapojte sa do našej siete!

Zapojením sa do našej siete (databázy) organizácií so sídlom v EÚ zameraných na rozmanitosť a začlenenie môžete pomôcť propagovať kariéru v EÚ medzi svojimi členmi.

Úrad EPSO vám bude pravidelne a v primeranom časovom predstihu poskytovať informácie o pracovných príležitostiach v inštitúciách, orgánoch a agentúrach EÚ, ako aj o prebiehajúcich a plánovaných výberových konaniach EPSO, ktoré môžete zdieľať s členmi vašej organizácie.

 

Zaujalo vás to?

Ak zastupujete organizáciu so sídlom v EÚ, vyplňte tento formulár a pošlite nám viac informácií o vašej organizácii a o vami uprednostňovanom druhu spolupráce s úradom EPSO.

V úrade EPSO sa tešíme na spoluprácu v záujme lepších príležitostí pre všetkých občanov EÚ.

 

Ďalšie otázky?

Viac informácií o politike úradu EPSO v oblasti rovnosti a rozmanitosti nájdete na našej webovej stránke „Rovnaké príležitosti, rozmanitosť a inklúzia“.

V prípade záujmu o akékoľvek doplňujúce informácie pošlite e-mail na adresu EPSO-equality-diversity@ec.europa.eu.

 

Ste organizácia zastupujúca osoby so zdravotným postihnutím?

Viac informácií o zdravotnom postihnutí a osobitných úpravách pri výberových testoch, ako aj svedectvá úradníkov EÚ pracujúcich pre inštitúcie Únie, videonahrávky, leták krok za krokom, príručku o tom, ako požiadať o osobitné úpravy pri výberových testoch a prehľad možných úprav pri výberových testoch nájdete na našej stránke Rovnaké príležitosti.

V prípade záujmu o akékoľvek doplňujúce informácie týkajúce sa osobitných potrieb, zdravotného postihnutia alebo osobitných úprav pošlite e-mail na adresu EPSO-accessibility@ec.europa.eu.