Skočiť na hlavný obsah
Logo Európskej komisie

Rámec schopností vypracovaný úradom EPSO

Úrad EPSO využíva od roku 2010 rámec schopností, ktorý pozostáva z ôsmich všeobecných schopností. Úrad EPSO uverejnil svoj nový rámec schopností začiatkom roka 2022. Tento nový rámec schopností sa začal používať v roku 2023.

V rámci sa vymedzujú schopnosti, ktoré inštitúcie a orgány EÚ, ktorým úrad EPSO slúži, považujú za nevyhnutné na efektívne plnenie pracovných povinností na tom-ktorom pracovnom mieste. Niektoré z týchto schopností posudzuje úrad EPSO počas fázy výberu, iné posudzujú samotné inštitúcie a orgány EÚ počas fázy náboru. 

Upozorňujeme, že pokiaľ ide o špecializovanejšie profily, inštitúcie EÚ hľadajú uchádzačov, ktorí majú vo svojom odbore vysokú kvalifikáciu. Informácie o požadovaných schopnostiach v danom odbore, ako aj o testoch, ktorými sa hodnotia všeobecné schopnosti i schopnosti v danom odbore, sa vždy nachádzajú v oznámení o výberovom konaní, ktoré je jediným oficiálnym dokumentom, ktorý obsahuje podrobné informácie o konkrétnych testoch používaných úradom EPSO vo výberových konaniach. Všetky oznámenia o výberovom konaní sa uverejňujú v Úradnom vestníku Európskej únie.

Nižšie nájdete všeobecné schopnosti a ich príslušné základné prvky.

Aby ste sa lepšie oboznámili so štruktúrou a s obsahom výberových testov, ktoré úrad EPSO používa vo svojich výberových konaniach, odporúčame vám, aby ste navštívili túto osobitnú stránku Testy EPSO | Kariéra v EÚ (europa.eu)