Skip to main content
Lógó an Choimisiúin Eorpaigh

Sa spotsolas

Tá mórchuid cineálacha post ann agus bíonn folúntais ann do bhaill foirne ar conradh, agus bíonn cáilíochtaí éagsúla ag teastáil ina leith de réir an chineáil poist.

Cuirfear béim níos mó ar cháilíochtaí na n-iarrthóirí sna comórtais a bheidh ann amach anseo.

Picture of Bruxelles (Parc de la bibliothèque royale)

Is príomhchathair bheag bhríomhar í an Bhruiséil a mbíonn go leor ar siúl inti.

Tuigeann EPSO nach mbeidh cur amach ag go leor daoine ar thrialacha ar a ndéantar feitheoireacht chianda go fóill, agus chuige sin d’fhoilsíomar roinnt nótaí treoracha.

Folúntais

Teideal an phoist Deadline
Oifigeach Buiséid
Ceann na hEarnála Tacaíochta d’Úsáideoirí Digiteacha
Cúntóir Airgeadais
Oifigeach Acmhainní Daonna