Skip to main content
Lógó an Choimisiúin Eorpaigh

Focus on

A smoother testing experience for candidates.

Picture of a woman with books and a laptop

An dlíodóir ilteangach thú, agus an spéis leat tús a chur le gairmréim idirnáisiúnta?

Tuigeann EPSO nach mbeidh cur amach ag go leor daoine ar thrialacha ar a ndéantar feitheoireacht chianda go fóill..

man on the laptop

Cuirfear béim níos mó ar cháilíochtaí na n-iarrthóirí sna comórtais a bheidh ann amach anseo.

Tá mórchuid cineálacha poist ann agus bíonn folúntais iontu do bhaill foirne ar conradh, agus bíonn cáilíochtaí difriúla ag teastáil de réir shaghas an phoist.

Picture of hands joined

Féach leat na painéil ar fad a d’fhoilsigh EPSO cheana i mbliana.

Job vacancies

Job title Deadline
Riarthóir córas TFC
Oifigeach Rialála
Ceann na Rannóige um Oiliúint Sláinte Poiblí
Cúntóir Oifige um Bainistiú Poist

Selected events

When:
06/10/2023 06/10/2023
When:
23/11/2023 24/11/2023