Skip to main content
Lógó an Choimisiúin Eorpaigh

Próisis roghnúcháin atá ar siúl faoi láthair

Is féidir teacht ar eolas nuashonraithe (tráthchláir, doiciméid ghaolmhara, etc.) anseo faoi na nósanna imeachta roghnúcháin atá á mbainistiú ag EPSO agus atá ar siúl faoi láthair. 

Teideal an phoist Reference number
Profléitheoirí (CAST Permanent) EPSO/CAST/P/21/2019
Oibrithe cúraim do leanaí (CAST Permanent) EPSO/CAST/P/19/2018
Dlí (CAST Permanent) EPSO/CAST/P/14/2017, EPSO/CAST/P/15/2017
Cumarsáid (CAST Permanent) EPSO/CAST/P/10/2017, EPSO/CAST/P/11/2017
Bainistiú clár agus tionscadal (CAST Permanent) EPSO/CAST/P/3/2017, EPSO/CAST/P/4/2017
Oibríochtaí slándála (CAST Permanent) EPSO/CAST/P/28/2023
Slándáil TF (CAST Permanent) EPSO/CAST/P/34/2023, EPSO/CAST/P/35/2023
Aistritheoirí (CAST Permanent) EPSO/CAST/P/22/2019
Oibrithe tacaíochta láimhe agus riaracháin (CAST Permanent) EPSO/CAST/P/18/2017
Bainistiú Foirgneamh (CAST Permanent) EPSO/CAST/P/23/2022, EPSO/CAST/P/24/2022, EPSO/CAST/P/25/2022
Riarachán / Acmhainní daonna (CAST Permanent) EPSO/CAST/P/8/2017, EPSO/CAST/P/7/2017, EPSO/CAST/P/9/2017
Airgeadas (CAST Permanent) EPSO/CAST/P/1/2017, EPSO/CAST/P/2/2017, EPSO/CAST/P/5/2017
Slándáil theicniúil (CAST Permanent) EPSO/CAST/P/29/2023, EPSO/CAST/P/30/2023, EPSO/CAST/P/31/2023
Síceolaithe Oideachais (CAST Permanent) EPSO/CAST/P/20/2018
Teicneolaíocht Faisnéise agus Cumarsáide (CAST Permanent) EPSO/CAST/P/16/2017, EPSO/CAST/P/17/2017
Gnóthaí polaitíochta / Beartais an Aontais Eorpaigh (CAST Permanent) EPSO/CAST/P/12/2017, EPSO/CAST/P/13/2017
Rúnaithe/Cléirigh (CAST Permanent) EPSO/CAST/P/6/2017
Oibríochtaí slándála, lena n-áirítear slándáil réigiúnach (CAST Permanent) EPSO/CAST/P/26/2023, EPSO/CAST/P/27/2023
Slándáil faisnéise agus doiciméad (CAST Permanent) EPSO/CAST/P/32/2023, EPSO/CAST/P/33/2023
Imirce agus slándáil inmheánach (Riarthóirí) EPSO/AD/403/23 - 2
Bainistiú géarchéime (Riarthóirí) EPSO/AD/403/23 - 1
Riarthóirí i réimse na maoine intleachtúla EUIPO/AD/01/23
An eacnamaíocht airgeadais (Riarthóirí) EPSO/AD/402/23 - 2
An eacnamaíocht thionsclaíoch (Riarthóirí) EPSO/AD/402/23 - 3
An mhicreacnamaíocht / an mhaicreacnamaíocht (Riarthóirí) EPSO/AD/402/23 - 1
Cúntóirí i réimse na slándála teicniúla EPSO/AST/155/22 - 2
Cúntóirí i réimse na sláinte agus na sábháilteachta ceirde EPSO/AST/155/22 - 3
Cúntóirí i réimse na slándála oibríochtúla EPSO/AST/155/22 - 1
Riarthóirí i réimse na haeráide EPSO/AD/401/22 - 2
Riarthóirí i réimse an chomhshaoil EPSO/AD/401/22 - 3
Riarthóirí i réimse an fhuinnimh EPSO/AD/401/22 - 1
Cinn Riaracháin i dToscaireachtaí AE EPSO/AST/153/22
Saineolaithe i réimse an tionscail cosanta EPSO/AD/400/22 - 1 (AD9)
Riarthóirí i réimse an spáis EPSO/AD/400/22 - 2 (AD7)
Riarthóirí i réimse an tionscail cosanta EPSO/AD/400/22 - 1 (AD7)
Saineolaithe i réimse an spáis EPSO/AD/400/22 - 2 (AD9)
Cúntóirí Teanga - Portaingéilis (PT) EPSO/AST/152/22 - PT
Cúntóirí Teanga - Iodáilis (IT) EPSO/AST/152/22 - IT
Cúntóirí Teanga - Polainnis (PL) EPSO/AST/152/22 - PL
Cúntóirí Teanga - Cróitis (HR) EPSO/AST/152/22 - HR
Cúntóirí Teanga - Eastóinis (ET) EPSO/AST/152/22 - ET
Cúntóirí Teanga - Ollainnis (NL) EPSO/AST/152/22 - NL
Administrators - ICT infrastructures, cloud, networks and middleware EPSO/AD/398/22 - 1
Riarthóirí – Feidhmchláir TF agus réitigh réamhdhéanta a dhearadh, a fhorbairt, a chumrú, a thástáil, a oibriú agus a chothabháil; Bainistiú sonraí, anailísíocht sonraí agus an intleacht shaorga EPSO/AD/398/22 - 4
Cúntóirí – Bonneagair TFC, an néal, gréasáin agus meánearraí EPSO/AST/151/22 - 1
Cúntóirí - Slándáil TFC EPSO/AST/151/22 - 4
Riarthóirí - An t-ionad oibre digiteach, uathoibriú oifige agus ríomhaireacht mhóibíleach EPSO/AD/398/22 - 2
Riarthóirí - Slándáil TFC EPSO/AD/398/22 - 5
Cúntóirí - An t-ionad oibre digiteach, uathoibriú oifige agus ríomhaireacht mhóibíleach EPSO/AST/151/22 - 2
Riarthóirí – Rialachas TF agus sonraí, bainistiú clár/punann agus tionscadal, an Oifig um Bainistiú Tionscadal (PMO), ailtireacht ghnó agus fiontair EPSO/AD/398/22 - 3