Skip to main content
Lógó an Choimisiúin Eorpaigh

Conarthaí EPSO

Glaonna oscailte ar thairiscintí

Tá na glaonna oscailte uile ar thairiscintí ón Oifig Eorpach um Roghnú Foirne le fáil ar eTendering.

 

Fógraíocht ex-post

Foilsiú bliantúil mionathruithe ar chonarthaí (faoi thairseacha na Treorach agus ar bhonn Airteagal 114a den Rialachán Airgeadais):

Fógraíocht ex-post – cleachtadh 2017

 

Fógraíocht ex-ante

Comhdháil Ambasadóirí Mac Léinn EU Careers – Bainistiú Taistil