Skip to main content
Lógó an Choimisiúin Eorpaigh

Iarratais atá ar oscailt

An bhfuil gairm san Aontas Eorpach á lorg agat?

Anseo thíos tá na próisis roghnúcháin ar fad atá á mbainistiú ag EPSO: Comórtais le haghaidh Oifigeach buan agus ‘Uirlis roghnúcháin maidir le gníomhairí ar conradh’ (CAST) – gan aon sprioc-am le hiarratas a dhéanamh (CAST buan).

Roghnaigh an ceann a oireann do do chuid scileanna agus féach conas iarratas a dhéanamh.

Cuirfidh EPSO an chuid eile de na comórtais atá beartaithe le haghaidh 2024 in iúl a luaithe is féidir. Féach leat an leathanach Próisis roghnúcháin atá le teacht agus liostáil le haghaidh tuilleadh eolais.

There are no open competitions at the moment. EPSO will inform about the 2024 competition planning as soon as possible, please check the upcoming page for more info.

Cumarsáid
Teideal an phoist Grade
Cumarsáid (CAST Permanent) FG III, FG IV
Eacnamaíocht, Airgeadas agus Staidreamh
Teideal an phoist Grade
Airgeadas (CAST Permanent) FG II, FG III, FG IV
An Riarachán Poiblí Eorpach
Teideal an phoist Grade
Bainistiú Foirgneamh (CAST Permanent) FG II, FG III, FG IV
Gnóthaí polaitíochta / Beartais an Aontais Eorpaigh (CAST Permanent) FG III, FG IV
Bainistiú clár agus tionscadal (CAST Permanent) FG III, FG IV
Teicneolaíocht Faisnéise
Teideal an phoist Grade
Teicneolaíocht Faisnéise agus Cumarsáide (CAST Permanent) FG III, FG IV
Teangacha
Teideal an phoist Grade
Profléitheoirí (CAST Permanent) FG III
Aistritheoirí (CAST Permanent) FG IV
Dlí
Teideal an phoist Grade
Dlí (CAST Permanent) FG III, FG IV
Foireann tacaíochta
Teideal an phoist Grade
Síceolaithe Oideachais (CAST Permanent) FG IV
Oibrithe cúraim do leanaí (CAST Permanent) FG II
Oibrithe tacaíochta láimhe agus riaracháin (CAST Permanent) FG I
Rúnaithe/Cléirigh (CAST Permanent) FG II
Acmhainní Daonna
Teideal an phoist Grade
Riarachán / Acmhainní daonna (CAST Permanent) FG II, FG III, FG IV
Bainistiú géarchéime agus Slándáil inmheánach
Teideal an phoist Grade
Oibríochtaí slándála, lena n-áirítear slándáil réigiúnach (CAST Permanent) FG III, FG IV
Oibríochtaí slándála (CAST Permanent) FG II
Slándáil theicniúil (CAST Permanent) FG II, FG III, FG IV
Slándáil faisnéise agus doiciméad (CAST Permanent) FG III, FG IV
Slándáil TF (CAST Permanent) FG III, FG IV