Skip to main content
Lógó an Choimisiúin Eorpaigh

Teagmháil a dhéanamh linn

Sula rachaidh tú i dteagmháil linn, bí cinnte gur léigh tú na ceisteanna coitianta go grinn. An chuid is mó de na ceisteanna a chuirtear chugainn, tugadh freagra orthu cheana féin sa roinn sin.

Do na ceisteanna sin nach bhfuil le fáil sna ceisteanna coitianta, roghnaigh an fhoirm theagmhála is oiriúnaí thíos.

Ceisteanna/Nótaí Tráchta

Má tá suim agat i ndeiseanna gairme nó i bpróisis roghnúcháin an Aontais Eorpaigh, is féidir leat teagmháil a dhéanamh le hIonad Teagmhála EUROPE DIRECT (in aon cheann de 24 theanga oifigiúla an Aontais Eorpaigh).

Má tá aon cheist agat i dtaca le do phróiseas roghnúcháin, d’iarratas nó do thrialacha féin, is ceart teagmháil dhíreach a dhéanamh le EPSO agus gheobhaidh tú freagra laistigh de 5 lá oibre de ghnáth. Mar sin féin, i dtaca le ceisteanna níos casta nó ceisteanna is gá a aistriú, is féidir go dtógfaidh sé tuilleadh ama.

D’fhéadfadh sé go dtógfadh sé cúpla soicind an cheist a chur isteach. Fan go dtí go mbeidh sé críochnaithe agus ná cliceáil ar an gcnaipe lena cur isteach arís agus arís eile. Chuirfeadh sé bac ar an gcóras.

Tar éis duit do cheist a chur isteach go rathúil, gheobhaidh tú admháil trí ríomhphost agus uimhir thagartha ag gabháil leis. Iarrtar ort an uimhir thagartha sin a lua i ngach comhfhreagras a dhéanfar le EPSO ina dhiaidh sin ar an ábhar céanna. Mura bhfaigheann tú an admháil tar éis 5 nóiméad, cuir an teachtaireacht isteach arís le do thoil.

Seo mar a láimhseálfar do chuid sonraí pearsanta.

Gearáin

Más mian leat gearán a dhéanamh faoi cheann de na hiarratais atá déanta agat ar phróiseas roghnúcháin, iarrtar ort an fhoirm atá curtha ar fáil againn chuige sin a úsáid.

D’fhéadfadh sé go dtógfadh sé cúpla soicind an cheist a chur isteach. Fan go dtí go mbeidh sé críochnaithe agus ná cliceáil ar an gcnaipe lena cur isteach arís agus arís eile. Chuirfeadh sé bac ar an gcóras.

Tar éis duit do cheist a chur isteach go rathúil, gheobhaidh tú admháil trí ríomhphost agus uimhir thagartha ag gabháil leis. Iarrtar ort an uimhir thagartha sin a lua i ngach comhfhreagras a dhéanfar le EPSO ina dhiaidh sin ar an ábhar céanna. Mura bhfaigheann tú an admháil tar éis 5 nóiméad, cuir an teachtaireacht isteach arís le do thoil.

Seo mar a láimhseálfar do chuid sonraí pearsanta.

Seoladh poist

An Oifig Eorpach um Roghnú Foirne
L-107
B-1049 an Bhruiséil
An Bheilg

Teagmhálaithe i do Bhallstát

 

Cuireann roinnt de na Ballstáit oiliúint agus tacaíocht ar fáil do náisiúnaigh den Aontas Eorpach. 

Féach an liosta de theagmhálaithe i do Bhallstát – b'fhéidir go mbeidís siúd in ann cuidiú leat.