Skip to main content
Lógó an Choimisiúin Eorpaigh

Ambasadóirí Mac Léinn EU Careers

Picture showing a group of students

TAR AG OBAIR LINN

An mac léinn ollscoile thú agus an bhfuil suim agat taithí oibre a fháil agus teagmhálacha a dhéanamh? An duine cairdiúil spreagtha thú atá tógtha leis an Aontas Eorpach? 
B’fhéidir gur tusa a bheidh mar dhuine de na chéad ambasadóirí branda eile againn! Táimid ag lorg daoine a bheadh sásta deiseanna fostaíochta san Aontas a chur chun cinn in ollscoileanna éagsúla ar fud an Aontais.

Déanfaidh tú an méid seo a leanas:

 • Tuilleadh eolais a chur ar dheiseanna fostaíochta san Aontas agus mic léinn eile a chur ar an eolas fúthu
 • Líonra spreagúil mac léinn a thógáil ar fud na hEorpa
 • Taithí oibre a fháil a chuirfidh le do CV
 • Do chuid scileanna a fhorbairt i réimsí na cainte poiblí, na margaíochta agus na n-acmhainní daonna 
 • Ionduchtú iomlán agus cóitseáil leanúnach a fháil agus tú sa ról
 • Teagmháil a dhéanamh le hoifigigh ardchéime in hinstitiúidí an Aontais
 • Teistiméireacht a fháil a bheidh bunaithe ar an méid a bhainfidh tú amach
 • A bheith i do phointe teagmhála do mhic léinn ar spéis leo na gairmréimeanna atá le fáil in institiúidí an Aontais 
 • Líonraí ollscoile a fhorbairt agus eolas a sholáthar maidir le deiseanna fostaíochta san Aontas
 • A bheith gníomhach ar líne agus ar na meáin shóisialta
 • Cainteanna a thabhairt, freastal ar ócáidí gairmeacha san ollscoil agus cainteoirí spéisiúla a aimsiú
 • Ceisteanna a fhreagairt faoi dheiseanna fostaíochta san Aontas
 • Spriocghrúpaí a aimsiú agus teagmháil a dhéanamh le meáin chumarsáide na hollscoile
 • Liostaí seoltaí ríomhphoist a thiomsú agus eolas faoi dheiseanna fostaíochta san Aontas a scaipeadh trí na cainéil is oiriúnaí

Foghlaim tuilleadh ó Ambasadóirí Mac Léinn um Ghairmeacha AE:

 • Ócáid nó cur i láthair amháin ar a laghad de chuid EU Careers a eagrú, nó páirt a ghlacadh ann
 • Dhá uair an chloig ar a laghad in aghaidh na seachtaine a chaitheamh leis an ról ambasadóra
 • Cumarsáid a dhéanamh go rialta leis an gcomhordaitheoir EU Careers i d’institiúid léinn
 • Páirt a ghlacadh sna gníomhaíochtaí oiliúna ar fad a chuireann EPSO ar fáil ar líne 
 • Cuntas a choinneáil de do chuid gníomhaíochtaí agus tuairisc a thabhairt orthu go rialta
 • Sárscileanna cumarsáide agus líonraithe a bheith agat
 • A bheith toilteanach foghlaim agus eolas a chomhroinnt
 • Dea-scileanna eagrúcháin
 • An cumas obair ar ardcháilíocht a dhéanamh agus torthaí a bhaint amach

Is fútsa a bheidh sé a dhéanamh amach cá mhéad obair chur chun cinn is acmhainn duit a dhéanamh de bhreis ar do staidéar acadúil. Daoine cruthaitheacha atá uainn mar ambasadóirí, daoine a chuimhneoidh ar dhóigheanna nua spéisiúla le gairmréimeanna in institiúidí an Aontais a chur chun cinn.

The selection process for the 2024/2025 academic year will start in February/March 2024.

Apply if you are: 

 • An EU citizen;
 • Fluent in English and in the language of the country in which you are studying;
 • Available to take part in our compulsory one-day training course in October 2024;
 • Enrolled and present at the university for the entire duration of the ambassador post (October 2024 - September 2025);

Please note that the list of participating universities has been established in collaboration with national governments. Currently we are unable to support ambassadors from other universities.

If your university is not on this list, please visit this page at the beginning of next year to check our new, updated list.

Contact us: 

If you have questions, don’t hesitate to contact us at: EPSO-CAREERS-AMBASSADOR@ec.europa.eu 

See here the participating universities for the academic year 2022-23 and 2023-24.