Skočiť na hlavný obsah
Logo Európskej komisie

Jazyky

Viacjazyčnosť je jedna zo základných zásad Európskej únie. Prekladatelia, korektori, právnici lingvisti a tlmočníci preto zohrávajú zásadnú úlohu. Poskytujú informácie o politikách a opatreniach v úradných jazykoch EÚ, a tým približujú Úniu jej občanom v ich vlastnom jazyku.

Prekladateľ

Opis pracovného miesta

Náplň práce zahŕňa preklad právnych, finančných a vedeckých dokumentov, politických dokumentov, správ, korešpondencie a technických textov; poskytovanie rozsiahleho jazykového poradenstva; správu viacjazyčných webových stránok; úpravu originálnych dokumentov vypracovaných inými úradníkmi EÚ v rámci rôznych ďalších úloh.

Kľúčové kvalifikácie

Musíte mať dokonalú znalosť jedného jazyka EÚ a dôkladnú znalosť aspoň dvoch ďalších jazykovvysokoškolský titul v ľubovoľnom odbore. Kľúčové kvalifikácie sa môžu líšiť. Preto si vždy po uverejnení výberového konania pozrite osobitné požiadavky.

Prezrite si ďalšie informácie o výberových konaniach a rôznych kategóriách zamestnancov.

Taktiež sa môžete oboznámiť s aktuálnymi pracovnými príležitosťami či prezrieť si našu webovú stránku o stážach.

Korektor

Opis pracovného miesta

Náplň práce zahŕňa korektúru dokumentov, overenie súladu preložených textov s pôvodným jazykom, prípravu a kontrolu obsahu v rôznych formátoch a médiách, opravu pravopisných, gramatických a syntaktických chýb, ako aj pomoc pri organizácii a sledovaní výrobných postupov spojených s vydávaním publikácií.

Kľúčové kvalifikácie

Musíte mať dokonalú znalosť jedného jazyka EÚ a dôkladnú znalosť druhého jazyka. Mali by ste mať buď postsekundárne vzdelanie a aspoň niekoľko rokov odbornej praxe, alebo sekundárne vzdelanie a viacročnú odbornú prax. Kľúčové kvalifikácie sa môžu líšiť. Preto si vždy po uverejnení výberového konania pozrite osobitné požiadavky.

Prezrite si ďalšie informácie o výberových konaniach a rôznych kategóriách zamestnancov.

Taktiež sa môžete oboznámiť s aktuálnymi pracovnými príležitosťami či prezrieť si našu webovú stránku o stážach.

Právnik lingvista

Opis pracovného miesta

Právnici lingvisti EÚ zabezpečujú, aby boli všetky nové právne predpisy správne preložené do iných jazykov EÚ a verne odrážali text, v ktorom boli pôvodne vytvorené.

Práca si vyžaduje schopných právnikov s vynikajúcimi jazykovými zručnosťami. Okrem iných úloh sledujú legislatívne postupy počas celého procesu, pričom pôsobia ako poradcovia, poskytujú usmernenia k vypracúvaniu právnych predpisov, kontrolujú, revidujú právne texty a skúmajú ich súlad s formálnymi pravidlami. 

Kľúčové kvalifikácie

Musíte mať dokonalú znalosť jedného jazyka EÚ, dôkladnú znalosť aspoň dvoch ďalších jazykov, ako aj právnický titul. Kľúčové kvalifikácie sa môžu líšiť. Preto si vždy po uverejnení výberového konania pozrite osobitné požiadavky.

Prezrite si ďalšie informácie o výberových konaniach a rôznych kategóriách zamestnancov.

Taktiež sa môžete oboznámiť s aktuálnymi pracovnými príležitosťami či prezrieť si našu webovú stránku o stážach.

Zaujímavé môžu byť pre vás aj informácie o dočasných zmluvných pracovných príležitostiach na webovom sídle Súdneho dvora.

Konferenčný tlmočník

Opis pracovného miesta

Tlmočnícke služby inštitúcií EÚ sú najväčším útvarom svojho druhu na svete. Tlmočníci EÚ zabezpečujú, aby bol obsah zasadnutí správne tlmočený do iných úradných jazykov EÚ, či už simultánne alebo konzekutívne. 

Tlmočníci EÚ pracujú v stimulujúcom a multikultúrnom prostredí. Musia byť schopní účinne komunikovať, pochopiť rôzne a často zložité otázky, reagovať a rýchlo sa prispôsobiť meniacim sa okolnostiam, ako aj pracovať pod tlakom. 

Kľúčové kvalifikácie

Musíte mať dokonalú znalosť jedného jazyka EÚ, dôkladnú znalosť aspoň dvoch ďalších jazykov a primeranú kvalifikáciu v oblasti konferenčného tlmočenia alebo vysokoškolský titul a ročnú či viacročnú odbornú praxKľúčové kvalifikácie sa môžu líšiť. Preto si vždy po uverejnení výberového konania pozrite osobitné požiadavky.

Okrem stálych zamestnancov možno zamestnať aj externých tlmočníkov. Informácie o tom, ako sa stať externým tlmočníkom pre Európsku komisiu, Európsky parlament a Európsky súdny dvor, nájdete na príslušnej webovej stránke: Práca externého tlmočníka pre inštitúcie EÚ.

Prezrite si ďalšie informácie o výberových konaniach a rôznych kategóriách zamestnancov.

Taktiež sa môžete oboznámiť s aktuálnymi pracovnými príležitosťami či prezrieť si našu webovú stránku o stážach.

  • 0
  • 1