Skočiť na hlavný obsah
Logo Európskej komisie

Právo

Právnici riešia všetky právne aspekty v súvislosti s činnosťami inštitúcií EÚ. Sú súčasťou procesu tvorby práva EÚ a pracujú v najrôznejších sektoroch, z ktorých za všetky možno uviesť hospodársku súťaž na trhu, trestnú činnosť, ochranu údajov, cezhraničnú spoluprácu, bankové služby, predchádzanie podvodom, medzinárodné dohody či spotrebiteľské právo.

Právnik lingvista

Opis pracovného miesta

Právnici lingvisti EÚ zabezpečujú, aby boli všetky nové právne predpisy správne preložené do iných jazykov EÚ a verne odrážali text, v ktorom boli pôvodne vytvorené.

Práca si vyžaduje schopných právnikov s vynikajúcimi jazykovými zručnosťami. Okrem iných úloh sledujú legislatívne postupy počas celého procesu, pričom pôsobia ako poradcovia, poskytujú usmernenia k vypracúvaniu právnych predpisov, kontrolujú, revidujú právne texty a skúmajú ich súlad s formálnymi pravidlami. 

Kľúčové kvalifikácie

Musíte mať dokonalú znalosť jedného jazyka EÚ, dôkladnú znalosť aspoň dvoch ďalších jazykov, ako aj právnický titul. Kľúčové kvalifikácie sa môžu líšiť. Preto si vždy po uverejnení výberového konania pozrite osobitné požiadavky.

Prezrite si ďalšie informácie o výberových konaniach a rôznych kategóriách zamestnancov.

Taktiež sa môžete oboznámiť s aktuálnymi pracovnými príležitosťami či prezrieť si našu webovú stránku o stážach.

Zaujímavé môžu byť pre vás aj informácie o dočasných zmluvných pracovných príležitostiach na webovom sídle Súdneho dvora.

Právnik

Opis pracovného miesta

Právnici EÚ poskytujú právne poradenstvo, zabezpečujú zákonnosť a kvalitu návrhov právnych aktov, vykonávajú rozsiahly právny prieskum a analýzy a zastupujú inštitúcie v súdnych konaniach. 
K ich povinnostiam patrí vypracúvanie návrhov dokumentov s právnymi politikami, poskytovanie právneho poradenstva vyššiemu manažmentu, účasť na medziinštitucionálnych rokovaniach týkajúcich sa prijatia právnych aktov EÚ, koordinácia zlepšovania vnútroštátnych právnych predpisov s vnútroštátnymi orgánmi EÚ, zastupovanie inštitúcií EÚ v súdnych konaniach, vykonávanie hĺbkového prieskumu a analýz, účasť na právnych stretnutiach na medzinárodnej úrovni a iné povinnosti.
 
Kľúčové kvalifikácie

Musíte mať dobrú znalosť aspoň dvoch jazykov EÚ, vysokoškolský titul v oblasti práva na začlenenie do triedy AD 5 (vstupná trieda pre úradníkov na úrovni administrátorov) a niekoľko rokov relevantných skúseností v tejto oblasti, ktoré sú potrebné na začlenenie do vyššej úrovne (trieda AD 7). Kľúčové kvalifikácie sa môžu líšiť. Preto si v každom zverejnenom výberovom konaní vždy pozrite konkrétne požiadavky.

Ďalšie informácie o výberových konaniach a jednotlivých kategóriách zamestnancov.

Môžete vyhľadať aj dostupné pracovné príležitosti alebo sa obrátiť na stránku venovanú stážam.