Skočiť na hlavný obsah
Logo Európskej komisie

Hospodárstvo, financie a štatistika

Ekonómovia, finanční manažéri a štatistici zohrávajú kľúčovú úlohu pri poskytovaní poradenstva subjektom prijímajúcim rozhodnutia o tom, ako zlepšiť životnú úroveň v Európskej únii. 

Vďaka svojim odborným znalostiam pomáhajú podporovať vytváranie pracovných miest a hospodársku prosperitu. Podporujú rast v celej EÚ tým, že okrem mnohých ďalších úloh posudzujú hospodárske trendy, navrhujú riešenia kríz a podporujú podniky.

Štatistik

Opis pracovného miesta

Štatistici EÚ významne prispievajú k rozhodovaciemu procesu a budúcim politikám EÚ. Ich práca sa zameriava na zhromažďovanie, hodnotenie a interpretáciu údajov, ktoré pomôžu formovať rozhodnutia EÚ o hospodárstve, financiách, spoločnosti, poľnohospodárstve, životnom prostredí a mnohých ďalších oblastiach. 

K ich úlohám okrem iného patrí navrhovanie a vykonávanie štatistických programov, definovanie metodík, uplatňovanie matematických modelov, vykonávanie kvantitatívnych a kvalitatívnych analýz, regulácia a koordinácia štatistických činností, interpretovanie a šírenie údajov, realizácia projektových plánov. 

Ako štatistik môžete pre inštitúcie EÚ pracovať ako administrátor alebo asistent.

Kľúčové kvalifikácie

Musíte mať dobrú znalosť aspoň dvoch jazykov EÚ.

Aby ste sa mohli uchádzať o pozíciu administrátora, musíte mať vysokoškolský titul v príslušnom odbore na zaradenie do platovej triedy AD 5 (vstupná trieda pre administrátorov). Na zaradenie do vyššej triedy (platová trieda AD 7) musíte mať aj viacročnú relevantnú prax.

Aby ste sa mohli uchádzať o pozíciu asistenta, musíte mať buď postsekundárne vzdelanie v príslušnom odbore a niekoľkoročnú relevantnú prax, alebo sekundárne vzdelanie a aspoň viacročnú relevantnú prax

Kľúčové kvalifikácie sa môžu líšiť. Preto si vždy po uverejnení výberového konania pozrite osobitné požiadavky.

Prezrite si ďalšie informácie o výberových konaniach a jednotlivých kategóriách zamestnancov.

Taktiež sa môžete oboznámiť s aktuálnymi pracovnými príležitosťami či prezrieť si našu webovú stránku o stážach.

Ekonóm

Opis pracovného miesta

Ekonómovia prispievajú k zlepšovaniu sociálnych a hospodárskych podmienok občanov EÚ. Pomáhajú stimulovať hospodárstvo, riešiť finančné krízy a navrhovať spoľahlivé stratégie na riešenie globálnych hospodárskych výziev. 

Ekonómovia radia vedúcim činiteľom s rozhodovacou právomocou a poskytujú usmernenia v oblastiach, ako sú finančné inštitúcie a trhy, hospodárska integrácia a rozvoj, celoeurópsky obchod, verejné financie, štrukturálne reformy a jednotná mena. 

Kľúčové kvalifikácie

Musíte mať dobrú znalosť aspoň dvoch jazykov EÚ, vysokoškolský titul v príslušnom odbore na zaradenie do triedy AD 5 (vstupná trieda pre stálych administrátorov) a viacročnú relevantnú prax na zaradenie do vyššej triedy (platová trieda AD 7). Kľúčové kvalifikácie sa môžu líšiť. Preto si vždy po uverejnení výberového konania pozrite osobitné požiadavky.

Prezrite si ďalšie informácie o výberových konaniach a jednotlivých kategóriách zamestnancov.

Taktiež sa môžete oboznámiť s aktuálnymi pracovnými príležitosťami či prezrieť si našu webovú stránku o stážach.

Finančný manažér/asistent

Opis pracovného miesta

Finanční manažéri poskytujú vrcholovým úradníkom poradenstvo v oblasti plánovania stratégií na účely plnenia hospodárskych a finančných požiadaviek EÚ. Finanční asistenti im pri vykonávaní týchto úloh pomáhajú a podporujú ich. 

K úlohám finančných manažérov okrem iného patrí definovanie finančných a rozpočtových potrieb EÚ, vykonávanie dohľadu nad finančnými trhmi, bankovými systémami a segmentmi trhu v celej EÚ a ich analýza, navrhovanie a posudzovanie finančných politík, vypracúvanie finančných správ a prognóz, definovanie finančných a rozpočtových postupov, pomoc pri auditoch a inšpekciách, plánovanie a riadenie postupov verejného obstarávania.

Kľúčové kvalifikácie

Aby ste sa mohli uchádzať o pozíciu finančného manažéra, musíte mať dobrú znalosť aspoň dvoch jazykov EÚ, príslušný vysokoškolský titul na zaradenie do platovej triedy AD 5 (vstupná trieda pre úradníkov a administrátorov) a viacročnú relevantnú prax na zaradenie do vyššej triedy (platová trieda AD 7).

Aby ste sa mohli uchádzať o pozíciu finančného asistenta, musíte mať dobrú znalosť aspoň dvoch jazykov EÚ a buď postsekundárne vzdelanie v príslušnom odbore a aspoň niekoľkoročnú prax, alebo sekundárne vzdelanie a viacročnú prax

Kľúčové kvalifikácie sa môžu líšiť. Preto si vždy po uverejnení výberového konania pozrite osobitné požiadavky.

Prezrite si ďalšie informácie o výberových konaniach a jednotlivých kategóriách zamestnancov.

Taktiež sa môžete oboznámiť s aktuálnymi pracovnými príležitosťami či prezrieť si našu webovú stránku o stážach.