Skočiť na hlavný obsah
Logo Európskej komisie

Veda a výskum

Rozsah a zložitosť problémov súčasnosti si čoraz častejšie vyžadujú, aby sa EÚ pri riešení problémov v oblasti životného prostredia, zdravia, potravín, digitálnych technológií a ďalších celosvetových problémov obracala na expertov.

Odborníci s primeranými skúsenosťami a kompetenciami v rôznych oblastiach sú veľmi žiadaní na množstvo pozícií, z ktorých za všetky možno uviesť expertov v oblasti poľnohospodárstva, zdravia a bezpečnosti potravín, chemických špecialistov, jadrových inšpektorov alebo správcov umelej inteligencie.

Vedeckí špecialisti

Opis pracovného miesta

Jedinečné skúsenosti vedcov, výskumníkov a ďalších špecialistov predstavujú pre inštitúcie a tvorcov politík neoceniteľný prínos pri riešení vedeckých výziev. 

Experti sú často poverovaní vypracúvaním politík a nových právnych predpisov, vykonávaním a riadením existujúcich právnych predpisov a programov, vykonávaním výskumu a analýz, predkladaním politických hľadísk, vykonávaním kontrol, účasťou na medzinárodných stretnutiach a rokovaniach a inými úlohami. 

Kľúčové kvalifikácie

Kvalifikácie pre tieto pracovné miesta sa líšia v závislosti od povahy pracovnej pozície. Vo všeobecnosti musíte mať dobrú znalosť aspoň dvoch jazykov EÚ, vysokoškolský titul v súvisiacej oblasti a niekoľkoročnú alebo viacročnú relevantnú odbornú prax. Kľúčové kvalifikácie sa môžu líšiť. Preto si v každom zverejnenom výberovom konaní vždy pozrite konkrétne požiadavky.

Ďalšie informácie o výberových konaniach a jednotlivých kategóriách zamestnancov.

Môžete vyhľadať aj dostupné pracovné príležitosti alebo sa obrátiť na stránku venovanú stážam.

Okrem toho môžete vyhľadať aj zmluvné pracovné príležitosti na webovom sídle Spoločného výskumného centra.