Skočiť na hlavný obsah
Logo Európskej komisie

Európska verejná správa

Práca administrátorov verejnej správy EÚ má priamy vplyv na rast Európskej únie a blahobyt občanov. 

Administrátori verejnej správy EÚ prispievajú k formovaniu rozhodnutí v prospech verejnosti. Úzko spolupracujú so subjektmi s rozhodovacou právomocou. V tejto súvislosti navrhujú politiky týkajúce sa všetkých aspektov života v EÚ, ako sú okrem iného spravodlivosť, zdravie, práca, podnikanie, dane či informačné technológie. 

Odborný referent

Opis pracovného miesta

Odborní referenti poskytujú usmernenia a podporu vyšším úradníkom pri koncipovaní, realizácii a hodnotení politík EÚ v širokej škále odvetví, od zahraničnej politiky až po ľudské práva, ľudské zdroje či riadenie programov. 

Vykonávajú rôzne úlohy vrátane formulovania analýz a riešení, vypracúvania stratégií, vykonávania projektov, koordinácie práce medzi útvarmi a inštitúciami; organizácie verejných konzultácií o opatreniach EÚ a nadväzovania kontaktov s externými zainteresovanými stranami.
 
Kľúčové kvalifikácie

Musíte mať dobrú znalosť aspoň dvoch jazykov EÚ, vysokoškolský titul v príslušnom odbore na začlenenie do triedy AD 5 (vstupná trieda pre úradníkov na úrovni administrátorov) a viacročnú relevantnú prax, ktorá je potrebná na prijatie do vyššej triedy (platová trieda AD 7). Kľúčové kvalifikácie sa môžu líšiť. Preto si vždy po uverejnení výberového konania pozrite osobitné požiadavky.

Prezrite si ďalšie informácie o výberových konaniach a jednotlivých kategóriách zamestnancov.

Taktiež sa môžete oboznámiť s aktuálnymi pracovnými príležitosťami či prezrieť si našu webovú stránku o stážach.