Skočiť na hlavný obsah
Logo Európskej komisie

Audit

Audítori zohrávajú kľúčovú úlohu pri zlepšovaní správy a riadenia Európskej únie a zabezpečujú, aby sa inštitúcie zodpovedali občanom, ktorým slúžia.

Vykonávajú nezávislé kontroly v širokej škále sektorov a oblastí EÚ, kontrolujú príjmy a výdavky EÚ, overujú dodržiavanie zákonov a iných právnych predpisov a vykonávajú mnohé ďalšie úlohy.

Audítor

Opis pracovného miesta

Audítori vykonávajú rôzne externé a vnútorné kontroly, čím prispievajú k činnosti vedúcich činiteľov s rozhodovacou právomocou. Vykonávajú rôzne úlohy vrátane kontroly riadneho získavania a vynakladania finančných prostriedkov EÚ, kontroly zákonnosti opatrení, posudzovania toho, či sa interné postupy vykonávajú správne, a poskytovania odborného poradenstva o vykonávaní politiky.

Kľúčové kvalifikácie

Musíte mať dobrú znalosť aspoň dvoch jazykov EÚ, príslušný vysokoškolský titul alebo odbornú kvalifikáciu na začlenenie do triedy AD 5 (vstupná trieda pre úradníkov na úrovni administrátorov) a viacročnú relevantnú prax, ktorá je potrebná na prijatie do vyššej triedy (platová trieda AD 7). Kľúčové kvalifikácie sa môžu líšiť. Preto si vždy po uverejnení výberového konania pozrite osobitné požiadavky.

Prezrite si ďalšie informácie o výberových konaniach a jednotlivých kategóriách zamestnancov.

Taktiež sa môžete oboznámiť s aktuálnymi pracovnými príležitosťami či prezrieť si našu webovú stránku o stážach.