Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Λογότυπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Focus on

Would you like to start an international career within a multicultural and diverse team?

Η EPSO εισήγαγε την αυτοματοποιημένη επιτήρηση για τις διαδικτυακές δοκιμασίες της.

Θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων υπάρχουν για μεγάλη ποικιλία καθηκόντων που απαιτούν διάφορα επίπεδα επαγγελματικών προσόντων.

man on the laptop

Οι μελλοντικοί διαγωνισμοί θα δίνουν μεγαλύτερη έμφαση στα προσόντα των υποψηφίων.

Η EPSO κατανοεί ότι οι δοκιμασίες με εξ αποστάσεως επιτήρηση αποτελούν καινοτομία για πολλά άτομα και για αυτόν τον λόγο δημοσιεύσαμε διάφορα καθοδηγητικά σημειώματα.