Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Λογότυπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Δοκιμασίες EPSO

multiple choice tests

Οι διαγωνισμοί ή οι διαδικασίες επιλογής της EPSO περιλαμβάνουν σειρά δοκιμασιών που αποσκοπούν στην αξιολόγηση των γενικών και ειδικών ικανοτήτων. 

Η προκήρυξη του διαγωνισμού είναι το μόνο επίσημο έγγραφο που περιέχει λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τις συγκεκριμένες δοκιμασίες που χρησιμοποιεί η EPSO για δεδομένο διαγωνισμό.
Όλες οι προκηρύξεις δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η σελίδα αυτή περιέχει ορισμένα παραδείγματα δοκιμασιών που μπορεί να χρησιμοποιήσει η EPSO στους διαγωνισμούς της, με αποκλειστικό σκοπό την εξοικείωση των δυνητικών υποψηφίων με τη δομή και το περιεχόμενό τους. Η σελίδα αυτή δεν αποσκοπεί στην κατάρτιση των υποψηφίων ώστε να επιτύχουν στις δοκιμασίες επιλογής μας. Αυτό δεν εμπίπτει στην εντολή της EPSO.

Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα σχετικά με τις διαδικασίες επιλογής της EPSO, προτείνουμε να συμβουλευτείτε επίσης τη σελίδα «Δοκιμασίες EPSO: μύθοι και πραγματικότητα».

Σας καλούμε επίσης να διαβάσετε το γενικό πλαίσιο ικανοτήτων της EPSO για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις ικανότητες που θεωρούνται απαραίτητες, από τα θεσμικά όργανα και τους οργανισμούς της ΕΕ που υπηρετεί η EPSO, για την αποτελεσματική εκτέλεση των καθηκόντων σε κάθε θέση εργασίας. Ορισμένες από τις ικανότητες αυτές αξιολογούνται από την EPSO κατά το στάδιο της επιλογής, ενώ άλλες αξιολογούνται από τα ίδια τα θεσμικά όργανα και τους οργανισμούς της ΕΕ κατά το στάδιο της πρόσληψης. 

 

ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ EPSO — ΝΕΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΑΠΟ ΤΟ 2023)
ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ EPSO — ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΕΩΣ ΤΟ 2022)

Main steps

  • Eligibility - evaluation of eligibility criteria and minimum requirements is done by the Selection Board.
  • Talent screener- only used for specialist competitions. In their application form, candidates are asked to list all their professional skills, experience and qualifications, which will then be assessed by the Selection Board.
  • Computer based multiple-choice tests - verbal, numerical, abstract reasoning tests and, for certain specialist competitions, tests on field-related competencies. All tests are remotely proctored. 
  • Assessment centre phase - the final stage for the testing of general and field-related competencies under EPSO’s former competition model (published until the end of 2022). Through various tests, Selection Board members evaluate skills such as analysis and problem-solving, communicating, prioritising and organising, delivering quality and results, and others. The Assessment Centre tests are organised in an online format (remote) and the tests usually take place on different dates.

Types of tests

Below for each profile you can find the list of possible tests and some samples of questions that candidates may encounter.

Administrators (AD-Generalists)

Administrators (AD–Specialists)

Assistants (AST)

Assistants (AST-SC)

Interpreters (AD)

Lawyer-linguists (AD)

Translators (AD)

ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ / ΜΟΝΙΜΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ CAST

On this page you will find some sample tests that candidates may have to pass when taking part in the Contract Agents / CAST Permanent selection procedure.

All these tests will be computer-based and you will take them at the same time via remotely proctored testing. 

Reasoning skills tests:

  • Verbal (assesses your ability to think logically and understand verbal, numerical information). Try our verbal sample tests.
  • Numerical (assesses your ability to think logically and understand numerical information). Try our numerical sample tests.
  • Abstract (assesses your ability to think logically and understand the relations between concepts involving no linguistic, spatial or numerical elements). Try our abstract sample tests.

Competency test for each profile

Currently, EPSO is responsible only for organising the reasoning skills tests, but not for the competency tests. The recruiting services of the EU institutions have adapted the selection procedure of Contract Agents accordingly, and keep their relevant services informed of the applicable procedure.