Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Λογότυπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Διαδικασίες επιλογής σε εξέλιξη

Εδώ μπορείτε να βρείτε επικαιροποιημένες πληροφορίες (χρονοδιαγράμματα, συναφή έγγραφα κ.λπ.) σχετικά με τις εν εξελίξει διαδικασίες επιλογής που διαχειρίζεται η EPSO. 

Τίτλος της θέσης Reference number
Διοικητικοί/Διοικητικές υπάλληλοι στον τομέα των μεταφορών EPSO/AD/410/23
Γλωσσομαθείς νομικοί ισπανικής γλώσσας (ES) EPSO/AD/405/23
Γλωσσομαθείς νομικοί πορτογαλικής γλώσσας (PT) EPSO/AD/408/23
Γλωσσομαθείς νομικοί λιθουανικής γλώσσας (LT) EPSO/AD/406/23
Γλωσσομαθείς νομικοί σλοβακικής γλώσσας (SK) EPSO/AD/409/23
Γλωσσομαθείς νομικοί αγγλικής γλώσσας (EN) EPSO/AD/404/23
Γλωσσομαθείς νομικοί ολλανδικής γλώσσας (NL) EPSO/AD/407/23
Διαχείριση κρίσεων (Διοικητικοί υπάλληλοι) EPSO/AD/403/23 - 1
Μετανάστευση και εσωτερική ασφάλεια (Διοικητικοί υπάλληλοι) EPSO/AD/403/23 - 2
Διοικητικοί/-ές υπάλληλοι στον τομέα της διανοητικής ιδιοκτησίας EUIPO/AD/01/23
Χρηματοοικονομικά (Διοικητικοί υπάλληλοι) EPSO/AD/402/23 - 2
Βιομηχανική οικονομία (Διοικητικοί υπάλληλοι) EPSO/AD/402/23 - 3
Μικροοικονομία/μακροοικονομία (Διοικητικοί υπάλληλοι) EPSO/AD/402/23 - 1
Διοικητικοί υπάλληλοι στον τομέα του κλίματος EPSO/AD/401/22 - 2
Διοικητικοί υπάλληλοι στον τομέα του περιβάλλοντος EPSO/AD/401/22 - 3
Διοικητικοί υπάλληλοι στον τομέα της ενέργειας EPSO/AD/401/22 - 1
Administrators - ICT infrastructures, cloud, networks and middleware EPSO/AD/398/22 - 1
Διοικητικοί υπάλληλοι – Σχεδιασμός, ανάπτυξη/διαμόρφωση, δοκιμή, λειτουργία και συντήρηση εφαρμογών και ετοιμοπαράδοτων λύσεων ΤΠ· διαχείριση δεδομένων, ανάλυση δεδομένων και τεχνητή νοημοσύνη EPSO/AD/398/22 - 4
Διοικητικοί υπάλληλοι – Ψηφιακός Χώρος Εργασίας, Μηχανοργάνωση Γραφείου και Κινητή Πληροφορική EPSO/AD/398/22 - 2
Διοικητικοί υπάλληλοι – Ασφάλεια ΤΠΕ EPSO/AD/398/22 - 5
Διοικητικοί υπάλληλοι - διακυβέρνηση ΤΠ και δεδομένων, διαχείριση προγραμμάτων, χαρτοφυλακίων και έργων, γραφείο διαχείρισης έργων (ΓΔΕ), επιχειρηματική και επιχειρησιακή αρχιτεκτονική EPSO/AD/398/22 - 3
Displaying 1 - 21 of 21
Τίτλος της θέσης Reference number
Ασφάλεια ΤΠ (CAST Permanent) EPSO/CAST/P/34/2023, EPSO/CAST/P/35/2023
Ασφάλεια πληροφοριών και εγγράφων (CAST Permanent) EPSO/CAST/P/32/2023, EPSO/CAST/P/33/2023
Τεχνική ασφάλεια (CAST Permanent) EPSO/CAST/P/29/2023, EPSO/CAST/P/30/2023, EPSO/CAST/P/31/2023
Επιχειρήσεις ασφάλειας (CAST Permanent) EPSO/CAST/P/28/2023
Επιχειρήσεις ασφάλειας, συμπεριλαμβανομένης της περιφερειακής ασφάλειας (CAST Permanent) EPSO/CAST/P/26/2023, EPSO/CAST/P/27/2023
Οικονομία (CAST Permanent) EPSO/CAST/P/1/2017, EPSO/CAST/P/2/2017, EPSO/CAST/P/5/2017
Διαχείριση έργου/προγράμματος (CAST Permanent) EPSO/CAST/P/3/2017, EPSO/CAST/P/4/2017
Γραμματείς/Βοηθοί γραφείου (CAST Permanent) EPSO/CAST/P/6/2017
Διοίκηση / Ανθρώπινοι πόροι (CAST Permanent) EPSO/CAST/P/8/2017, EPSO/CAST/P/7/2017, EPSO/CAST/P/9/2017
Επικοινωνία (CAST Permanent) EPSO/CAST/P/10/2017, EPSO/CAST/P/11/2017
Πολιτικές υποθέσεις / πολιτικές της ΕΕ (CAST Permanent) EPSO/CAST/P/12/2017, EPSO/CAST/P/13/2017
Διαχείριση κτιρίων (CAST Permanent) EPSO/CAST/P/23/2022, EPSO/CAST/P/24/2022, EPSO/CAST/P/25/2022
Δίκαιο (CAST Permanent) EPSO/CAST/P/14/2017, EPSO/CAST/P/15/2017
Τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών (CAST Permanent) EPSO/CAST/P/16/2017, EPSO/CAST/P/17/2017
Καθήκοντα χειρωνακτικής και διοικητικής υποστήριξης (CAST Permanent) EPSO/CAST/P/18/2017
προσωπικό φροντίδας παιδιών (CAST Permanent) EPSO/CAST/P/19/2018
Εκπαιδευτικοί ψυχολόγοι (CAST Permanent) EPSO/CAST/P/20/2018
Μεταφραστές (CAST Permanent) EPSO/CAST/P/22/2019
διορθωτές τυπογραφικών δοκιμίων (CAST Permanent) EPSO/CAST/P/21/2019