Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Λογότυπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Διαδικασίες επιλογής σε εξέλιξη

Εδώ μπορείτε να βρείτε επικαιροποιημένες πληροφορίες (χρονοδιαγράμματα, συναφή έγγραφα κ.λπ.) σχετικά με τις εν εξελίξει διαδικασίες επιλογής που διαχειρίζεται η EPSO. 

Job title Reference number
Διοικητικοί/Διοικητικές υπάλληλοι στον τομέα των μεταφορών EPSO/AD/410/23
Γλωσσομαθείς νομικοί λιθουανικής γλώσσας (LT) EPSO/AD/406/23
Γλωσσομαθείς νομικοί σλοβακικής γλώσσας (SK) EPSO/AD/409/23
Γλωσσομαθείς νομικοί αγγλικής γλώσσας (EN) EPSO/AD/404/23
Γλωσσομαθείς νομικοί ολλανδικής γλώσσας (NL) EPSO/AD/407/23
Γλωσσομαθείς νομικοί ισπανικής γλώσσας (ES) EPSO/AD/405/23
Γλωσσομαθείς νομικοί πορτογαλικής γλώσσας (PT) EPSO/AD/408/23
Μετανάστευση και εσωτερική ασφάλεια (Διοικητικοί υπάλληλοι) EPSO/AD/403/23 - 2
Διαχείριση κρίσεων (Διοικητικοί υπάλληλοι) EPSO/AD/403/23 - 1
Διοικητικοί/-ές υπάλληλοι στον τομέα της διανοητικής ιδιοκτησίας EUIPO/AD/01/23
Βιομηχανική οικονομία (Διοικητικοί υπάλληλοι) EPSO/AD/402/23 - 3
Μικροοικονομία/μακροοικονομία (Διοικητικοί υπάλληλοι) EPSO/AD/402/23 - 1
Χρηματοοικονομικά (Διοικητικοί υπάλληλοι) EPSO/AD/402/23 - 2
Βοηθοί στον τομέα της επιχειρησιακής ασφάλειας EPSO/AST/155/22 - 1
Βοηθοί στον τομέα της τεχνικής ασφάλειας EPSO/AST/155/22 - 2
Βοηθοί στον τομέα της υγείας και της ασφάλειας στην εργασία EPSO/AST/155/22 - 3
Διοικητικοί υπάλληλοι στον τομέα της ενέργειας EPSO/AD/401/22 - 1
Διοικητικοί υπάλληλοι στον τομέα του κλίματος EPSO/AD/401/22 - 2
Διοικητικοί υπάλληλοι στον τομέα του περιβάλλοντος EPSO/AD/401/22 - 3
Βοηθοί γλωσσικού κλάδου - Κροατικά (HR) EPSO/AST/152/22 - HR
Βοηθοί γλωσσικού κλάδου - Εσθονικά (ET) EPSO/AST/152/22 - ET
Βοηθοί γλωσσικού κλάδου - Ολλανδικά (NL) EPSO/AST/152/22 - NL
Βοηθοί γλωσσικού κλάδου - Πορτογαλικά (PT) EPSO/AST/152/22 - PT
Βοηθοί γλωσσικού κλάδου - Ιταλικά (IT) EPSO/AST/152/22 - IT
Βοηθοί γλωσσικού κλάδου - Πολωνικά (PL) EPSO/AST/152/22 - PL
Βοηθοί - υποδομές ΤΠΕ, υπολογιστικό νέφος, δίκτυα και ενδιάμεσο λογισμικό EPSO/AST/151/22 - 1
Βοηθοί – Ασφάλεια ΤΠΕ EPSO/AST/151/22 - 4
Διοικητικοί υπάλληλοι - διακυβέρνηση ΤΠ και δεδομένων, διαχείριση προγραμμάτων, χαρτοφυλακίων και έργων, γραφείο διαχείρισης έργων (ΓΔΕ), επιχειρηματική και επιχειρησιακή αρχιτεκτονική EPSO/AD/398/22 - 3
Βοηθοί - Ψηφιακός Χώρος Εργασίας, Μηχανοργάνωση Γραφείου και Κινητή Πληροφορική EPSO/AST/151/22 - 2
Administrators - ICT infrastructures, cloud, networks and middleware EPSO/AD/398/22 - 1
Διοικητικοί υπάλληλοι – Σχεδιασμός, ανάπτυξη/διαμόρφωση, δοκιμή, λειτουργία και συντήρηση εφαρμογών και ετοιμοπαράδοτων λύσεων ΤΠ· διαχείριση δεδομένων, ανάλυση δεδομένων και τεχνητή νοημοσύνη EPSO/AD/398/22 - 4
Βοηθοί - ανάπτυξη/διαμόρφωση, δοκιμή, λειτουργία και συντήρηση εφαρμογών και ετοιμοπαράδοτων λύσεων ΤΠ· διαχείριση δεδομένων, ανάλυση δεδομένων και τεχνητή νοημοσύνη EPSO/AST/151/22 - 3
Διοικητικοί υπάλληλοι – Ψηφιακός Χώρος Εργασίας, Μηχανοργάνωση Γραφείου και Κινητή Πληροφορική EPSO/AD/398/22 - 2
Διοικητικοί υπάλληλοι – Ασφάλεια ΤΠΕ EPSO/AD/398/22 - 5
Displaying 1 - 34 of 34
Job title Reference number
διορθωτές τυπογραφικών δοκιμίων (CAST Permanent) EPSO/CAST/P/21/2019
προσωπικό φροντίδας παιδιών (CAST Permanent) EPSO/CAST/P/19/2018
Δίκαιο (CAST Permanent) EPSO/CAST/P/14/2017, EPSO/CAST/P/15/2017
Επικοινωνία (CAST Permanent) EPSO/CAST/P/10/2017, EPSO/CAST/P/11/2017
Διαχείριση έργου/προγράμματος (CAST Permanent) EPSO/CAST/P/3/2017, EPSO/CAST/P/4/2017
Επιχειρήσεις ασφάλειας (CAST Permanent) EPSO/CAST/P/28/2023
Ασφάλεια ΤΠ (CAST Permanent) EPSO/CAST/P/34/2023, EPSO/CAST/P/35/2023
Μεταφραστές (CAST Permanent) EPSO/CAST/P/22/2019
Καθήκοντα χειρωνακτικής και διοικητικής υποστήριξης (CAST Permanent) EPSO/CAST/P/18/2017
Διαχείριση κτιρίων (CAST Permanent) EPSO/CAST/P/23/2022, EPSO/CAST/P/24/2022, EPSO/CAST/P/25/2022
Διοίκηση / Ανθρώπινοι πόροι (CAST Permanent) EPSO/CAST/P/8/2017, EPSO/CAST/P/7/2017, EPSO/CAST/P/9/2017
Οικονομία (CAST Permanent) EPSO/CAST/P/1/2017, EPSO/CAST/P/2/2017, EPSO/CAST/P/5/2017
Τεχνική ασφάλεια (CAST Permanent) EPSO/CAST/P/29/2023, EPSO/CAST/P/30/2023, EPSO/CAST/P/31/2023
Εκπαιδευτικοί ψυχολόγοι (CAST Permanent) EPSO/CAST/P/20/2018
Τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών (CAST Permanent) EPSO/CAST/P/16/2017, EPSO/CAST/P/17/2017
Πολιτικές υποθέσεις / πολιτικές της ΕΕ (CAST Permanent) EPSO/CAST/P/12/2017, EPSO/CAST/P/13/2017
Γραμματείς/Βοηθοί γραφείου (CAST Permanent) EPSO/CAST/P/6/2017
Επιχειρήσεις ασφάλειας, συμπεριλαμβανομένης της περιφερειακής ασφάλειας (CAST Permanent) EPSO/CAST/P/26/2023, EPSO/CAST/P/27/2023
Ασφάλεια πληροφοριών και εγγράφων (CAST Permanent) EPSO/CAST/P/32/2023, EPSO/CAST/P/33/2023