Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Λογότυπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Διαδικασία επιλογής

Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού (EPSO) είναι υπεύθυνη για την επιλογή μόνιμων και συμβασιούχων υπαλλήλων.

Ακολουθεί μια περιγραφή των δύο διαφορετικών διαδικασιών επιλογής, καθώς και του πώς μπορείτε να υποβάλετε αίτηση και πώς να προσληφθείτε.