Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Λογότυπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Ειδήσεις

Competition update
Στοιχεία αναφοράς: EPSO/AD/411/23 - 1, EPSO/AD/411/23 - 2
Ημερομηνία ανάρτησης:
Competition update
Στοιχεία αναφοράς: EPSO/AD/410/23
Ημερομηνία ανάρτησης:
Competition update
Στοιχεία αναφοράς: EPSO/AD/404/23, EPSO/AD/405/23, EPSO/AD/406/23, EPSO/AD/407/23, EPSO/AD/408/23, EPSO/AD/409/23
Ημερομηνία ανάρτησης:
Reserve lists - Administrators and experts in the fields of defence industry and space
Στοιχεία αναφοράς: EPSO/AD/400/22 - 1 (AD9), EPSO/AD/400/22 - 1 (AD7), EPSO/AD/400/22 - 2 (AD7), EPSO/AD/400/22 - 2 (AD9)
Ημερομηνία ανάρτησης:
Communication by the Management Board
Ημερομηνία ανάρτησης:
Administrators in the field of nuclear energy (application deadline extended to 8 December 2023)
Στοιχεία αναφοράς: EPSO/AD/411/23 - 1, EPSO/AD/411/23 - 2
Ημερομηνία ανάρτησης:
EPSO – postponement of planned testing session to ensure adequate testing conditions (Crisis management, Migration and internal security competition)
Στοιχεία αναφοράς: EPSO/AD/403/23 - 1, EPSO/AD/403/23 - 2
Ημερομηνία ανάρτησης:
EPSO – postponement of planned testing sessions to ensure adequate testing conditions (Economics competition)
Στοιχεία αναφοράς: EPSO/AD/402/23 - 1, EPSO/AD/402/23 - 2, EPSO/AD/402/23 - 3, EUIPO/AD/01/23, EPSO/AD/403/23 - 1, EPSO/AD/403/23 - 2
Ημερομηνία ανάρτησης:
Transport competition - deadline extended
Στοιχεία αναφοράς: EPSO/AD/410/23
Ημερομηνία ανάρτησης:
EPSO –rescheduling of retesting sessions with automated proctoring
Στοιχεία αναφοράς: EPSO/AD/403/23 - 1, EPSO/AD/403/23 - 2, EPSO/AD/402/23 - 2, EPSO/AD/402/23 - 3, EPSO/AD/402/23 - 1, EPSO/CAST/P/26/2023, EPSO/CAST/P/27/2023, EPSO/CAST/P/34/2023, EPSO/CAST/P/35/2023, EPSO/CAST/P/32/2023, EPSO/CAST/P/33/2023, EPSO/CAST/P/29/2023, EPSO/CAST/P/30/2023, EPSO/CAST/P/31/2023, EPSO/CAST/P/28/2023
Ημερομηνία ανάρτησης: