Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Λογότυπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Συμβάσεις EPSO

Ανοικτές προσκλήσεις υποβολής προσφορών

Βρείτε όλες τις ανοικτές προσκλήσεις υποβολής προσφορών από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού στο eTendering.

 

Εκ των υστέρων δημοσίευση

Ετήσια δημοσίευση τροποποιήσεων συμβάσεων (κάτω από τα όρια που καθορίζει η οδηγία και βάσει του άρθρου 114α του δημοσιονομικού κανονισμού):

Εκ των υστέρων δημοσίευση - οικονομικό έτος 2017

 

Εκ των προτέρων δημοσίευση

Διάσκεψη Φοιτητών Πρεσβευτών EU Careers – Διαχείριση ταξιδίων