Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Λογότυπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Πλαίσιο ικανοτήτων της EPSO

Η EPSO χρησιμοποιεί από το 2010 ένα πλαίσιο ικανοτήτων το οποίο αποτελείται από 8 γενικές ικανότητες. Η EPSO δημοσίευσε το νέο της πλαίσιο ικανοτήτων στις αρχές του 2022. Το νέο αυτό πλαίσιο ικανοτήτων άρχισε να χρησιμοποιείται το 2023.

Το πλαίσιο ικανοτήτων καθορίζει τις ικανότητες που θεωρούνται απαραίτητες, από τα θεσμικά όργανα και τους οργανισμούς της ΕΕ που υπηρετεί η EPSO, για την αποτελεσματική εκτέλεση των καθηκόντων σε κάθε θέση εργασίας. Ορισμένες από τις ικανότητες αυτές αξιολογούνται από την EPSO κατά το στάδιο της επιλογής, ενώ άλλες αξιολογούνται από τα ίδια τα θεσμικά όργανα και τους οργανισμούς της ΕΕ κατά το στάδιο της πρόσληψης. 

Έχετε υπόψη ότι για τα πιο εξειδικευμένα προφίλ, τα θεσμικά όργανα της ΕΕ αναζητούν υποψηφίους με υψηλή ειδίκευση στον τομέα εμπειρογνωσίας τους. Πληροφορίες για τις σχετικές με συγκεκριμένο τομέα ικανότητες, καθώς και για τις δοκιμασίες αξιολόγησης τόσο των γενικών όσο και των σχετικών με συγκεκριμένο τομέα ικανοτήτων, διατίθενται πάντα στην προκήρυξη του διαγωνισμού, το μόνο επίσημο έγγραφο που περιέχει λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τις συγκεκριμένες δοκιμασίες που χρησιμοποιεί η EPSO για δεδομένο διαγωνισμό. Όλες οι προκηρύξεις δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Παρακάτω θα βρείτε τις γενικές ικανότητες και τους αντίστοιχους δείκτες τους.

Για να εξοικειωθείτε με τη δομή και το περιεχόμενο των δοκιμασιών επιλογής που χρησιμοποιεί η EPSO στους διαγωνισμούς της, σας καλούμε να επισκεφθείτε την ειδική σελίδα: Δοκιμασίες EPSO | EU Careers (europa.eu)