Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Λογότυπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Πληροφορίες για το EU Careers — Κράτη μέλη

Αυτή η ιστοσελίδα θα σας δώσει τη δυνατότητα να συνδεθείτε με τους λογαριασμούς των κρατών μελών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου δημοσιεύουν τακτικά πληροφορίες σχετικά με τη σταδιοδρομία στην ΕΕ (EU Careers), συμπεριλαμβανομένων των διαγωνισμών της EPSO.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, θα βρείτε επίσης τους συνδέσμους προς τους σχετικούς ιστότοπους.

Αυτό θα σας επιτρέψει, για παράδειγμα, να ενημερωθείτε για πιθανές εκδηλώσεις προώθησης που διοργανώνονται, διαδικτυακά ή με φυσική παρουσία, από τις αρχές του κράτους μέλους σας.

Ο κατάλογος αυτός δεν περιλαμβάνει όλα τα κράτη μέλη. Περισσότερες πληροφορίες θα προστεθούν από την EPSO μόλις καταστούν διαθέσιμες.

flag of Slovakia
SK

Permanent Representation:

  • Facebook:

          https://www.facebook.com/SlovakiaEUBrussels

          https://www.facebook.com/EuCareersSlovakia

         

Ministry of Foreign and European Affairs

flag of Slovenia
SL

The LinkedIn page is exclusively dedicated to EPSO competitions and other related EPSO activities:

The accounts below, are run by the Slovenian EU Careers Student Ambassadors, but the content is exclusively dedicated to EPSO competitions and other related EPSO activities and is based on a collaboration between the Ministry of Public Administration and the Student Ambassador:

flag of Portugal
PT

Social media accounts used to promote EU Careers:

These EU-related accounts also publish regular EU Careers information(Centro de Informação Europeia Jacques Delors):

The website of the European Information Centre Jacques Delors (CIEJD), via their jobs and internships webpage, also contains relevant information.

poland flag
PL

The Chancellery of the Prime Minister of Poland promotes employment opportunities in the EU institutions and bodies on:

    LinkedIn

flag austria
AT

Social media accounts not exclusively dedicated to EU Careers but with regular information:

Ministry of Foreign Affairs 

Federal Ministry for Arts, Culture, the Civil Service and Sports (BMKOES)

flag of Nederland
NL

Social media accounts: Follow WerkenbijdeEU on social media and receive useful updates on upcoming career opportunities, events and support to Dutch nationals.

Website: WerkenbijdeEU

Online platforms:

Are you a student or recent graduate? Connect with WerkenbijdeEU and let’s stay in touch!

Magnet.me
Qompas

flag of Luxembourg
LU

The social media accounts of the Ministry of Foreign and European Affairs:

flag of Lithuania
LT

News about EU Careers are published on the accounts of the Permanent Representation:

The Social media accounts are not exclusively dedicated to EU Careers.

Job opportunities in the EU are made public via:

flag cyprus
CY

Εθνικό Κέντρο Europass Κύπρου

Permanent Representation of the Republic of Cyprus to the EU

 

flag croatia
HR

Social media accounts used to promote EU Careers:

The main responsibility for making regular announcements and for engaging with citizens falls on the EU Student Ambassador. The Ministry of Justice and Public Administration and the Ministry of Foreign and European Affairs provide guidance and support for any kind of activities or initiatives (e.g. webinars, seminars, interviews, workshops, etc.) related to careers in the EU institutions and agencies.
 

flag spain
ES

Social media accounts used to promote EU Careers:

flag estonia
EE

The EE Permanent Representation (spokesperson) monitors EPSO competitions and relays relevant information via their twitter account.

flag of Malta
MT

EU Careers information circulated via the Servizzi Ewropej f’Malta (SEM) and the Permanent Representation accounts. The Social media accounts are not exclusively dedicated to EU Careers but have regular information.

  • LinkedIn:

         SEM - Servizzi Ewropej f'Malta: Overview | LinkedIn

         https://www.linkedin.com/company/permanent-representation-of-malta-to-the-european- union/posts/?feedView=all

          https://www.facebook.com/MaltainEU/

          https://www.facebook.com/servizziewropej

  • Instagram:

          https://www.instagram.com/maltain_eu/

          https://www.instagram.com/servizziewropej/

flag germany
DE

Social media accounts used by the Permanent Representation:

 Social media account of the Director-General for European Affairs at Federal Foreign Office:

Further useful information (in German only) can be found in the newsletter “Eine Karriere in Europa”, issued by the Federal Foreign Office, to which you can subscribe.

flag finland
FI

Suomen EU-uraverkosto:

  • Facebook
  • Instagram (these are not exclusively career oriented)

         @finlandineu

         @eukulissientakaa

flag france
FR

Secretary-General for European Affairs (SGAE):

INSP (Institut national du service public)

The website of the Secretary-General for European Affairs (SGAE), via their careers and jobs webpage also contains relevant information.

flag czech
CZ

Social media accounts and websites exclusively used to promote EU Careers:

The accounts below, are run by the Czech EU Careers Student Ambassadors, but the content is exclusively dedicated to EPSO competitions and other related EPSO activities and is based on a collaboration between Czech ministries and the Student Ambassadors: