Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Λογότυπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Επικοινωνήστε μαζί μας

Προτού επικοινωνήσετε μαζί μας, διαβάστε προσεκτικά τις Συχνές ερωτήσεις. Οι περισσότερες από τις ερωτήσεις που λαμβάνουμε έχουν ήδη απαντηθεί σε αυτή την ενότητα.

Αν θέλετε να κάνετε άλλη ερώτηση που δεν περιλαμβάνεται στις Συχνές ερωτήσεις, επιλέξτε το κατάλληλο δελτίο επικοινωνίας παρακάτω.

Ερωτήσεις / Σχόλια

Αν έχετε ερωτήσεις σχετικά με τις ευκαιρίες για σταδιοδρομία στην ΕΕ και τις διαδικασίες επιλογής, απευθυνθείτε στο κέντρο επικοινωνίας EUROPE DIRECT (σε οποιαδήποτε από τις 24 επίσημες γλώσσες της ΕΕ).

Αν έχετε ερωτήσεις σχετικά με τη διαδικασία επιλογής, την αίτησή σας ή τις δοκιμασίες σας, επικοινωνήστε με την EPSO απευθείας και θα λάβετε απάντηση, συνήθως εντός 5 εργάσιμων ημερών. Ωστόσο, για πιο σύνθετες ερωτήσεις, ή για ερωτήσεις που πρέπει να μεταφραστούν, ίσως χρειαστεί περισσότερος χρόνος.

Για την υποβολή της ερώτησής σας μπορεί να χρειαστούν μερικά δευτερόλεπτα. Περιμένετε μέχρι να ολοκληρωθεί η υποβολή και μην κάνετε επαναλαμβανόμενα κλικ στο πλήκτρο «Υποβολή». Μπορεί να μπλοκάρει το σύστημα.

Μετά την επιτυχή υποβολή της ερώτησής σας, θα λάβετε μήνυμα επιβεβαίωσης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου το οποίο θα περιέχει έναν αριθμό αναφοράς. Παρακαλείστε να αναφέρετε αυτόν τον αριθμό αναφοράς σε κάθε μεταγενέστερη αλληλογραφία με την EPSO για το ίδιο θέμα. Αν δεν λάβετε μήνυμα επιβεβαίωσης μετά από 5 λεπτά, υποβάλετε εκ νέου την ερώτηση.

Δείτε πώς διαχειριζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα σας.

Καταγγελίες

Αν θέλετε να υποβάλετε καταγγελία σχετικά με την υποψηφιότητά σας για μία από τις διαδικασίες επιλογής, χρησιμοποιήστε το σχετικό δελτίο.

Η υποβολή του ερωτήματός σας μπορεί να διαρκέσει μερικά δευτερόλεπτα. Περιμένετε μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία και μην κάνετε επανειλημμένα κλικ στο κουμπί «Υποβολή», καθώς αυτό θα μπλοκάρει το σύστημα.

Μετά την επιτυχή υποβολή της καταγγελίας σας, θα λάβετε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αποδεικτικό παραλαβής με αριθμό αναφοράς. Παρακαλείσθε να αναφέρετε αυτόν τον αριθμό αναφοράς σε κάθε επακόλουθη αλληλογραφία με την EPSO για το ίδιο θέμα. Εάν δεν λάβετε το αποδεικτικό παραλαβής μετά από 5 λεπτά, υποβάλετε εκ νέου το μήνυμα.

Δείτε πώς διαχειριζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα σας.

Ταχυδρομική διεύθυνση

 

Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού
L-107
B-1049 Βρυξέλλες
Βέλγιο

Αρμόδιοι επικοινωνίας στη χώρα σας

 

Ορισμένα κράτη μέλη της ΕΕ παρέχουν κατάρτιση και βοήθεια σε υπηκόους χωρών της ΕΕ. 

Συμβουλευτείτε τον πίνακα με τους αρμόδιους επικοινωνίας στη χώρα σας για να δείτε αν και πώς μπορούν να σας βοηθήσουν.