Премини към основното съдържание
Лого на Европейската комисия

За EPSO

Европейска служба за подбор на персонал Намиране на подходящи таланти за работа за ЕС

Основната мисия на EPSO е да обслужва нуждите от персонал на институциите на ЕС, като подбира талантливи кандидати чрез конкурси за чиновници с общ профил и за специалисти. За целта EPSO действа като доверен посредник за намиране на съответствия между институциите на ЕС и висококвалифицираните специалисти и висшисти. Така службата допринася за изграждането на настоящата и бъдещата европейска публична служба.

Като междуинституционална служба EPSO отговаря за подбора на персонал главно за Европейския парламент, Съвета на ЕС, Европейската комисия, Съда на ЕС, Европейската сметна палата, Европейския икономически и социален комитет, Комитета на регионите, Европейската служба за външна дейност, Европейския омбудсман и Европейския надзорен орган по защита на данните. Всяка една от тези институции наема служители от списък на успешно преминалите подбора кандидати, предоставен от EPSO.

Вижте кратка информация за нашите институционални клиенти.

Нашата визия е да осигурим на институциите на ЕС работна сила, която най-добре отговаря на техните нужди. Това се постига чрез въвеждане на висококачествени, ефикасни и ефективни процедури за подбор, както и иновативен подход.

Нашите стратегически насоки ще се ръководят от следните фактори:

 • Проактивност и насоченост към клиентите
 • Възприемане на новаторска нагласа и способност за предвиждане на тенденциите в откриването на таланти.
 • Използване на методи за подбор, които привличат разнообразни таланти.
 • Предлагане на каталог на услугите, отразяващи нуждите на институциите клиенти.
 • Гарантиране, че процедурите са ясни, прозрачни и достъпни за всички кандидати . Жалбите следва да бъдат по изключение и да се предприемат в духа на добрите административни практики.

Три основни принципа ще ръководят бъдещите действия на службата в стремежа ни да постигнем нашата визия:

 • Прецизност: EPSO се стреми да възприеме най-добрите методи за подбор, като тества подходящите компетенции с правилните тестове. Целта е да се насочи вниманието към най-подходящите кандидати и да се оцени тяхната работа в съответствие с най-добрите международни практики.
 • Гъвкавост: Процедурите на EPSO са все по-модулни и приспособими към специфичните изисквания на клиентите. Мненията и редовните вътрешни прегледи са неразделна част от този подход.
 • Бързина: Продължителността на конкурсите на EPSO намалява. Това се постига чрез прогнозиране и подобряване на работата на комисиите за подбор и на персонала, като се подобрява сътрудничеството с институциите клиенти и се рационализират процедурите за подбор, премахвайки от тях ненужните бюрократични елементи.

 

 • Почтеност — служителите на EPSO се доверяват един на друг, действат честно и добронамерено, като отчитат ясно в съзнанието си интересите на службата и на институциите клиенти.
 • Професионализъм — EPSO провежда процедурите за подбор по справедлив и ефикасен начин, като използва най-добрите практики и гарантира качество и удовлетвореност на клиентите чрез своите отдадени на работата и висококвалифицирани служители. EPSO е новаторска и динамична служба и се ангажира да реализира пълния си потенциал.
 • Качествена услуга — EPSO постоянно се стреми да предоставя своевременно на институциите клиенти отлични стандарти за обслужване. Тя постига това, като изслушва внимателно заинтересованите страни и постоянно подобрява работата си въз основа на обратна връзка.
 • Многообразие и уважение — EPSO отразява многообразието в своя екип и подкрепя всички членове на персонала, независимо от техния произход, да полагат усилия за постигане на общата цел. Уважителното професионално поведение е водещият принцип във всички работни отношения в EPSO.
 • Сътрудничество — EPSO насърчава сътрудничеството във вътрешен план и с всички заинтересовани страни. Службата изгражда партньорства за качество с цел подобряване на цялостната ефективност като доставчик на услуги. Платформите за съвместна работа се използват активно и се насърчават. По-дълбоки синергии, подкрепа за проактивността, ориентираност към клиента и развитие на култура на високи постижения.

Всяка година EPSO обработва средно по 46 000 кандидатури за около 1300 работни места в институциите на ЕС. Тестовете се провеждат на 24 езика – това е нещо уникално в сферата на подбора на персонал.

Информация за срещите с представители на интереси, проведени от директора на EPSO.

EPSO управлява уебсайта EU Careers за работа в ЕС, който съдържа информация за широката общественост относно процедурите на ЕС за подбор и конкурсите на EPSO на 24 езика. Следете EU Careers във FacebookTwitterLinkedIn и Instagram.

 

Вижте нашия видеоклип по-долу, за да научите за EPSO накратко: