Премини към основното съдържание
Лого на Европейската комисия

Приключили процедури за подбор

На тази страница ще намерите информация за приключили процедури за подбор, публикувани от април 2016 г. нататък

За информация преди тази дата посетете страницата за процедури за подбор, публикувани преди април 2016 г. 

Длъжност Референтен номер
Асистенти — Сигурност в областта на ИКТ EPSO/AST/151/22 - 4
Асистенти — Разработване/конфигуриране, тестване, експлоатация и поддръжка на ИТ приложения и готови решения; управление на данни, анализ на данни и изкуствен интелект EPSO/AST/151/22 - 3
Асистенти — Виртуално работно място, автоматизация на офиса и мобилни изчисления EPSO/AST/151/22 - 2
Асистенти — ИКТ инфраструктури, облачни технологии, мрежи и мидълуер EPSO/AST/151/22 - 1
Асистенти в областта на здравословните и безопасни условия на труд EPSO/AST/155/22 - 3
Администратори в областта на техническата сигурност EPSO/AST/155/22 - 2
Администратори в областта на оперативната сигурност EPSO/AST/155/22 - 1
Contract agents EUIPO/CAST/1/16
Администратори в рамките на научноизследователска програма в областта на инженерството, ИКТ, физиката, математиката, химията и/или космическите науки REA/TA/AD6/01/18 - 1
Администратори в рамките на научноизследователска програма в областта на биологията, околната среда и науките за Земята и/или сателитните изображения, науките за живота REA/TA/AD6/01/18 - 2
Администратори в рамките на научноизследователска програма в областта на хуманитарните и социалните науки и/или икономиката REA/TA/AD6/01/18 - 3
Административни ръководители в делегации на ЕС EPSO/AST/146/18
Езикови асистенти – шведски (SV) EPSO/AST/144/17 - SV
Езикови асистенти – румънски (RO) EPSO/AST/144/17 - RO
Езикови асистенти – френски (FR) EPSO/AST/144/17 - FR
Езикови асистенти – английски (EN) EPSO/AST/144/17 - EN
Езикови асистенти – немски (DE) EPSO/AST/144/17 - DE
Езикови асистенти – български (BG) EPSO/AST/144/17 - BG
Експерти в областта на медиите и цифровите комуникации – Асистент по визуални комуникации EPSO/AST/143/17 - 3
Експерти в областта на медиите и цифровите комуникации – Асистент по комуникации EPSO/AST/143/17 - 2
Експерти в областта на медиите и цифровите комуникации – Уебмастър EPSO/AST/143/17 - 1
Коректори / езикови редактори – шведски (SV) EPSO/AST/142/17 - SV
Коректори/езикови редактори – словенски (SL) EPSO/AST/142/17 - SL
Коректори / езикови редактори – нидерландски (NL) EPSO/AST/142/17 - NL
Коректори/езикови редактори – малтийски (MT) EPSO/AST/142/17 - MT
Коректори / езикови редактори – хърватски (HR) EPSO/AST/142/17 - HR
Коректори / езикови редактори – датски (DA) EPSO/AST/142/17 - DA
Асистенти в сградния сектор - Асистенти в областта на безопасността на работната среда/безопасността на сградите EPSO/AST/141/17 - 3
Асистенти в сградния сектор - Координатори/техници по климатизационни системи, електромеханика и електроинженерство EPSO/AST/141/17 - 2
Асистенти в сградния сектор - Координатори/техници при строежа на сгради EPSO/AST/141/17 - 1
Медицински сестри EPSO/AST/140/17
Техници по аудио-визуална техника и конферентно оборудване EPSO/AST/138/16
Секретари/деловодители (AST-SC 2) EPSO/AST-SC/06/17 - SC 2
Секретари/деловодители (AST-SC 1) EPSO/AST-SC/06/17 - SC 1
Администратори в областта на защитата на данните EPSO/AD/360/18
Юрист лингвисти с нидерландски език (NL) EPSO/AD/359/18
Юрист лингвисти с немски език (DE) EPSO/AD/358/18
Администратори в областта на одита EPSO/AD/357/18
Администратори EPSO/AD/356/18
Юрист-лингвисти с малтийски език (MT) EPSO/AD/355/17
Юрист-лингвисти с латвийски език (LV) EPSO/AD/354/17
Юрист-лингвисти със словенски език (SL) EPSO/AD/353/17
Юрист-лингвисти с латвийски език (LV) EPSO/AD/352/17
Юрист-лингвисти с хърватски език (HR) EPSO/AD/351/17
Юрист-лингвисти с ирландски език (GA) EPSO/AD/350/17
Юрист-лингвисти с естонски език (ET) EPSO/AD/349/17
Юрист-лингвисти с датски език (DA) EPSO/AD/348/17
Експерти в областта на медиите и цифровите комуникации – Специалист по комуникации EPSO/AD/347/17
Писмени преводачи с нидерландски език EPSO/AD/346/17
Писмени преводачи с италиански език EPSO/AD/345/17
Displaying 1 - 50 of 192