Премини към основното съдържание
Лого на Европейската комисия

Придобивки

С работата си служителите на ЕС превръщат ценностите на Европейския съюз в действия, спомагат за оформянето на решенията и изпълняват планове с широко въздействие върху милиони граждани на ЕС.

В същото време ЕС предлага атрактивен пакет от придобивки, за да отговори на професионалните, личните и образователните потребности на служителите.

Научете повече, като щракнете върху разделите по-долу.

Работата в динамична среда като институциите на ЕС може да бъде предизвикателство. ЕС обаче подкрепя здравословния баланс между професионалния и личния живот, което мотивира хората да дават най-доброто от себе си както на работното място, така и извън него.

Работата в институциите на ЕС ще ви даде възможност да съчетаете професионалния и личния си живот — няма да е необходимо да избирате едното или другото.

Гъвкавото работно време, възможностите за дистанционна работа, достъпът до широк спектър от курсове за личностно развитие и разнообразната и приобщаваща работна култура, обезщетенията за експатриране (напр. надбавки за пътуване и за експатриране) и „благоприятните за семейството“ придобивки (напр. надбавка за деца на издръжка, Европейски училища, родителски отпуск) са само някои от нещата, предлагани в подкрепа на благосъстоянието на персонала.

Независимо дали кандидатствате за постоянна длъжност или временен договор, институциите на ЕС предлагат конкурентно възнаграждение, съответстващо на вашите умения, опит, отговорности и мотивация.

Заплатите варират в зависимост от степента и задълженията. За длъжностните лица началната заплата варира от 3000 евро (AST) до 5000 евро (AD) в зависимост от степента, докато началната заплата за различните функционални групи договорно наети служители е между 2000 евро и 2500 евро. Заплатите се увеличават въз основа на заслугите и прослуженото време с напредването на кариерата ви.

Научете повече от таблицата на заплатите.

В зависимост от вашето лично положение може да имате право и на допълнителни надбавки като надбавка за дете на издръжка, надбавка за експатриране, възстановяване на транспортните разходи или надбавка за пребиваване в чужда държава.

Повече информация можете да намерите в Правилника за длъжностните лица на ЕС.

Ако имате или планирате да имате семейство в бъдещ момент, ще се ползвате от право на допълнителни обезщетения като надбавка за жилищни нужди и детски надбавки, отпуск за отглеждане на дете, надбавка за образование и участие в годишните пътни разходи на живеещите в чужбина служители и членовете на техните семейства.

Работата в Брюксел или Люксембург ще ви осигури допълнително предимство: тези градове са подходящи за семействата, имат отлични национални и международни училища, както и детски ясли. Сред училищата са и Европейските училища, които предлагат многоезично и многокултурно образование на децата на служителите на ЕС.

 

Европейски училища

Европейските училища са официални учебни заведения, управлявани съвместно от правителствата на 27-те държави от ЕС. Те са предназначени предимно към децата на служителите на европейските институции. Мисията на Европейските училища е да осигуряват многоезично и мултикултурно качествено образование за учениците в детските градини, началните и средните училища. Основните предмети се преподават на официалните езици на ЕС. Този принцип позволява да се запази предимството на майчиния език на ученика (L1). Следователно всяко училище се състои от няколко езикови секции. За да се засили единството на училището и да се насърчава истинско мултикултурно образование, се поставя силен акцент върху изучаването, разбирането и използването на чужди езици.

Понастоящем мрежата на Европейските училища се състои от 13 училища с общо около 28 300 записани ученици. По-голямата част от тези ученици са в Брюксел и Люксембург, но училища има и в други държави членки.

Можете да научите повече за целите и принципите на Европейските училища и да видите всички техни местоположения.

Работата в институциите на ЕС означава възможност за професионално и личностно израстване през целия живот.

Като развиват нови умения служителите могат да поддържат висока мотивацията си, да напредват в работата си и да реализират пълния си потенциал за професионално развитие.

Предлагат се курсове за обучение по широк кръг от теми като дипломация на ЕС, приобщаване и многообразие, политики на ЕС, междуинституционални отношения, решения за ситуации на работното място и в социалната сфера, ИТ и цифрово развитие.

Европейското училище по администрация (EUSA), създадено целенасочено с цел да предоставя висококачествени, междуинституционални курсове на служителите на ЕС, провежда някои от курсовете за обучение.

Служителите на ЕС владеят най-малко два езика на ЕС, а преди да бъдат повишени за първи път, те трябва да докажат владеенето на трети език.

В ежедневната си работа те общуват на няколко езика. Постоянното развитие на езиковите умения е важна част от кариерата на служителите и затова ЕС предлага разнообразни езикови курсове.