Премини към основното съдържание
Лого на Европейската комисия

Тестове на EPSO

multiple choice tests

Конкурсите или процедурите за подбор на EPSO включват поредица от тестове за оценка на общите и специфичните компетентности. За повече информация, моля, вижте рамката на общите компетентности на EPSO.

Обявлението за конкурса е единственият официален документ, който съдържа подробна информация за действителните тестове, използвани от EPSO за съответния конкурс.

Настоящата страница съдържа примерни тестове, чиято цел е само да илюстрират вида на тестовете, които EPSO може да използва в конкурсите си. Тя не е предназначена за обучение на е кандидатите как да преминат успешно нашите тестове за подбор. Това е извън правомощията на EPSO.

Ако желаете да научите повече за процедурите за подбор на EPSO, ви предлагаме да разгледате и страницата Тестове на EPSO: легенди и факти

 

ТЕСТОВЕ НА EPSO — НОВ МОДЕЛ НА КОНКУРСИТЕ (ОТ 2023 г.)

​Learn more about test standardisation under EPSO’s new competition model

Below for each profile you can find the list of possible tests and some samples of questions that candidates may encounter.

Administrators (AD-Generalists)

Administrators (AD–Specialists)

Assistants (AST-Generalists)

Assistants (AST-Specialists)

Assistants (AST-SC)

Lawyer-linguists (AD)

Lawyer-linguists (AD) - Court of Justice

Translators (AD)

You can also see a sample mock-test for an EPSO competition.

ТЕСТОВЕ НА EPSO — ПРЕДИШЕН МОДЕЛ НА КОНКУРСИ (ДО 2022 г.)

Основни стъпки

Видове тестове

По-долу за всеки профил можете да намерите списък на възможните тестове и някои примерни въпроси, които могат да бъдат зададени на кандидатите.

Администратори (AD — общ профил)

Администратори (AD — специалисти)

Асистенти (AST)

Асистенти (AST-SC)

Устни преводачи (AD)

Юрист-лингвисти (AD)

Писмени преводачи (AD)

Contract Agents / CAST Permanent

On this page you will find some sample tests that candidates may have to pass when taking part in the Contract Agents / CAST Permanent selection procedure.

All these tests will be computer-based and you will take them at the same time via remotely proctored testing. Please read our information note on the core IT requirements for remotely proctored tests.

Reasoning skills tests:

  • Verbal (assesses your ability to think logically and understand verbal, numerical information).
  • Numerical (assesses your ability to think logically and understand numerical information).
  • Abstract (assesses your ability to think logically and understand the relations between concepts involving no linguistic, spatial or numerical elements).

Reasoning skills for FG I, II and III (CAST P).

Reasoning skills for FG IV ( CAST P).

Competency test for each profile

Pending adjustments in the testing system, EPSO will be responsible only for organising the reasoning tests, but not for the competency tests. The recruiting services of the EU institutions will adapt the selection procedure of Contract Agents accordingly, and keep their relevant services informed of the applicable procedure.