Премини към основното съдържание
Лого на Европейската комисия

Тестове на EPSO

multiple choice tests

Конкурсите или процедурите за подбор на EPSO включват поредица от тестове за оценка на общите и специфичните компетентности. За повече информация, моля, вижте рамката на общите компетентности на EPSO.

Обявлението за конкурса е единственият официален документ, който съдържа подробна информация за действителните тестове, използвани от EPSO за съответния конкурс.

Настоящата страница съдържа примерни тестове, чиято цел е само да илюстрират вида на тестовете, които EPSO може да използва в конкурсите си. Тя не е предназначена за обучение на е кандидатите как да преминат успешно нашите тестове за подбор. Това е извън правомощията на EPSO.

Ако желаете да научите повече за процедурите за подбор на EPSO, ви предлагаме да разгледате и страницата Тестове на EPSO: легенди и факти

 

ТЕСТОВЕ НА EPSO — НОВ МОДЕЛ НА КОНКУРСИТЕ (ОТ 2023 г.)

Научете повече за стандартизацията на тестовете в рамките на новия модел на конкурсите на EPSO

По-долу за всеки профил можете да намерите списък на възможните тестове и някои примерни въпроси, които могат да бъдат зададени на кандидатите.

Администратори (AD — общ профил)

Администратори (AD — специалисти)

Асистенти (AST — общ профил)

Асистенти (AST — специалисти)

Асистенти (AST-SC)

Юрист-лингвисти (AD)

Юрист-лингвисти (AD) — Съд на Европейския съюз

Писмени преводачи (AD)

 

Примерен тест за конкурс на EPSO — Част 1: Умения за логическо мислене

Примерен тест за конкурс на EPSO — Част 2: Знания за ЕС

Примерен тест за конкурс на EPSO — Част 3: Цифрови умения

ТЕСТОВЕ НА EPSO — ПРЕДИШЕН МОДЕЛ НА КОНКУРСИ (ДО 2022 г.)

Основни стъпки

Видове тестове

По-долу за всеки профил можете да намерите списък на възможните тестове и някои примерни въпроси, които могат да бъдат зададени на кандидатите.

Администратори (AD — общ профил)

Администратори (AD — специалисти)

Асистенти (AST)

Асистенти (AST-SC)

Устни преводачи (AD)

Юрист-лингвисти (AD)

Писмени преводачи (AD)

ДОГОВОРНО НАЕТИ СЛУЖИТЕЛИ / БЕЗСРОЧНА ПРОЦЕДУРА CAST

На тази страница ще намерите някои примерни тестове, които може да се наложи кандидатите да преминат, когато участват в процедурата за подбор на договорно наети служители / безсрочната процедура CAST.

Всички тези тестове ще се проведат на компютър, едновременно и дистанционно. Моля, прочетете нашата информационна бележка относно основните ИТ изисквания за дистанционно провежданите тестове.

Тестове за логическо мислене:

  • Словесно-логическо мислене – оценяват се способностите ви за логическо мислене и за разбиране на словесна информация.
  • Математико-логическо мислене – оценяват се способностите ви за логическо мислене и за разбиране на цифрова информация.
  • Абстрактно мислене – оценяват се способностите ви за логическо мислене и за разбиране на отношенията между понятия, които не съдържат езикови, пространствени или цифрови елементи.

Умения за логическо мислене за ФГ I, II и III (CAST P).

Умения за логическо мислене за ФГ IV (CAST P).

Тест за компетенции за всеки профил

В очакване на корекции в системата за тестване EPSO ще отговаря само за организирането на тестовете за логическо мислене, но не и на тестовете за компетентности. Службите за набиране на персонал на институциите на ЕС ще адаптират съответно процедурата за подбор на договорно наети служители и ще информират съответните служби за приложимата процедура.