Премини към основното съдържание
Лого на Европейската комисия

Тестове на EPSO

multiple choice tests

Конкурсите или процедурите за подбор на EPSO включват поредица от тестове за оценка на общите и специфичните компетентности. 

Обявлението за конкурс е единственият официален документ, който съдържа подробна информация за действителните тестове, използвани от EPSO за съответния конкурс.
Всички обявления се публикуват в Официален вестник на Европейския съюз.

Тази страница съдържа някои примери за тестове, които EPSO може да използва в своите конкурси и чиято единствена цел е потенциалните кандидати да бъдат по-добре запознати с тяхната структура и съдържание. Тя не е предназначена за обучение на кандидатите как да преминат успешно нашите тестове за подбор. Това е извън правомощията на EPSO.

Ако желаете да научите повече за процедурите за подбор на EPSO, ви предлагаме да разгледате и страницата Тестове на EPSO: легенди и факти

Съветваме ви също така да прочетете общата рамка на компетентностите на EPSO за повече информация относно компетентностите, които се считат за съществени за ефективното изпълнение на всяка длъжност от институциите и органите на ЕС, които EPSO обслужва. Някои от тези компетентности се оценяват от EPSO по време на етапа на подбор, други се оценяват от самите институции и органи на ЕС по време на етапа на набиране на персонал. 

 

ТЕСТОВЕ НА EPSO — НОВ МОДЕЛ НА КОНКУРСИТЕ (ОТ 2023 г.)
ТЕСТОВЕ НА EPSO — ПРЕДИШЕН МОДЕЛ НА КОНКУРСИ (ДО 2022 г.)

Main steps

  • Eligibility - evaluation of eligibility criteria and minimum requirements is done by the Selection Board.
  • Talent screener- only used for specialist competitions. In their application form, candidates are asked to list all their professional skills, experience and qualifications, which will then be assessed by the Selection Board.
  • Computer based multiple-choice tests - verbal, numerical, abstract reasoning tests and, for certain specialist competitions, tests on field-related competencies. All tests are remotely proctored. Please read carefully our notes on the IT Requirements for passing EPSO’s remotely proctored tests | EU Careers (europa.eu) and on Corporate computers and online tests | EU Careers (europa.eu).
  • Assessment centre phase - the final stage for the testing of general and field-related competencies under EPSO’s former competition model (published until the end of 2022). Through various tests, Selection Board members evaluate skills such as analysis and problem-solving, communicating, prioritising and organising, delivering quality and results, and others. The Assessment Centre tests are organised in an online format (remote) and the tests usually take place on different dates.

Types of tests

Below for each profile you can find the list of possible tests and some samples of questions that candidates may encounter.

Administrators (AD-Generalists)

Administrators (AD–Specialists)

Assistants (AST)

Assistants (AST-SC)

Interpreters (AD)

Lawyer-linguists (AD)

Translators (AD)

ДОГОВОРНО НАЕТИ СЛУЖИТЕЛИ / БЕЗСРОЧНА ПРОЦЕДУРА CAST

On this page you will find some sample tests that candidates may have to pass when taking part in the Contract Agents / CAST Permanent selection procedure.

All these tests will be computer-based and you will take them at the same time via remotely proctored testing. Please read our information note on the core IT requirements for remotely proctored tests.

Reasoning skills tests:

  • Verbal (assesses your ability to think logically and understand verbal, numerical information).
  • Numerical (assesses your ability to think logically and understand numerical information).
  • Abstract (assesses your ability to think logically and understand the relations between concepts involving no linguistic, spatial or numerical elements).

Reasoning skills for FG I, II and III (CAST P).

Reasoning skills for FG IV ( CAST P).

Competency test for each profile

Pending adjustments in the testing system, EPSO will be responsible only for organising the reasoning tests, but not for the competency tests. The recruiting services of the EU institutions will adapt the selection procedure of Contract Agents accordingly, and keep their relevant services informed of the applicable procedure.