Премини към основното съдържание
Лого на Европейската комисия

Текущи процедури за подбор

Тук можете да намерите актуализирана информация (графици, свързани документи и др.) за текущите процедури за подбор, управлявани от EPSO. 

Job title Reference number
Управление на кризи (администратори) EPSO/AD/403/23 - 1
Миграция и вътрешна сигурност (администратори) EPSO/AD/403/23 - 2
Администратори в областта на интелектуалната собственост EUIPO/AD/01/23
Финансова икономика (администратори) EPSO/AD/402/23 - 2
Промишлена икономика (администратори) EPSO/AD/402/23 - 3
Микроикономика/макроикономика (администратори) EPSO/AD/402/23 - 1
Асистенти в областта на здравословните и безопасни условия на труд EPSO/AST/155/22 - 3
Администратори в областта на оперативната сигурност EPSO/AST/155/22 - 1
Администратори в областта на техническата сигурност EPSO/AST/155/22 - 2
Администратори в областта на околната среда EPSO/AD/401/22 - 3
Администратори в областта на енергетиката EPSO/AD/401/22 - 1
Администратори в областта на климата EPSO/AD/401/22 - 2
Администратори в областта на космическото пространство EPSO/AD/400/22 - 2 (AD7)
Администратори в областта на отбранителната промишленост EPSO/AD/400/22 - 1 (AD7)
Експерти в областта на космическото пространство EPSO/AD/400/22 - 2 (AD9)
Експерти в областта на отбранителната промишленост EPSO/AD/400/22 - 1 (AD9)
Езикови асистенти — португалски (PT) EPSO/AST/152/22 - PT
Езикови асистенти — италиански (IT) EPSO/AST/152/22 - IT
Езикови асистенти — полски (PL) EPSO/AST/152/22 - PL
Езикови асистенти — хърватски (HR) EPSO/AST/152/22 - HR
Езикови асистенти — естонски (ET) EPSO/AST/152/22 - ET
Езикови асистенти — нидерландски (NL) EPSO/AST/152/22 - NL
Асистенти — ИКТ инфраструктури, облачни технологии, мрежи и мидълуер EPSO/AST/151/22 - 1
Асистенти — Сигурност в областта на ИКТ EPSO/AST/151/22 - 4
Администратори — Виртуално работно място, автоматизация на офиса и мобилни изчисления EPSO/AD/398/22 - 2
Администратори — Сигурност в областта на ИКТ EPSO/AD/398/22 - 5
Асистенти — Виртуално работно място, автоматизация на офиса и мобилни изчисления EPSO/AST/151/22 - 2
Администратори — Управление на информационни технологии и данни, управление на програми/портфейли и проекти, офис за управление на проекти (PMO), бизнес и организационна архитектура EPSO/AD/398/22 - 3
Асистенти — Разработване/конфигуриране, тестване, експлоатация и поддръжка на ИТ приложения и готови решения; управление на данни, анализ на данни и изкуствен интелект EPSO/AST/151/22 - 3
Administrators - ICT infrastructures, cloud, networks and middleware EPSO/AD/398/22 - 1
Администратори — Проектиране, разработване/конфигуриране, тестване, експлоатация и поддръжка на ИТ приложения и готови решения; управление на данни, анализ на данни и изкуствен интелект EPSO/AD/398/22 - 4
Displaying 1 - 31 of 31
Job title Reference number
Сигурност на ИТ (CAST Permanent) EPSO/CAST/P/34/2023, EPSO/CAST/P/35/2023
Сигурност на информацията и документите (CAST Permanent) EPSO/CAST/P/32/2023, EPSO/CAST/P/33/2023
Техническа сигурност (CAST Permanent) EPSO/CAST/P/29/2023, EPSO/CAST/P/30/2023, EPSO/CAST/P/31/2023
Операции в областта на сигурността (CAST Permanent) EPSO/CAST/P/28/2023
Операции в областта на сигурността, включително регионалната сигурност (CAST Permanent) EPSO/CAST/P/26/2023, EPSO/CAST/P/27/2023
Финанси (CAST Permanent) EPSO/CAST/P/1/2017, EPSO/CAST/P/2/2017, EPSO/CAST/P/5/2017
Управление на проект/програма (CAST Permanent) EPSO/CAST/P/3/2017, EPSO/CAST/P/4/2017
Секретари/деловодители (CAST Permanent) EPSO/CAST/P/6/2017
администрация / Човешки ресурси (CAST Permanent) EPSO/CAST/P/8/2017, EPSO/CAST/P/7/2017, EPSO/CAST/P/9/2017
Комуникация (CAST Permanent) EPSO/CAST/P/10/2017, EPSO/CAST/P/11/2017
Политически въпроси / политики на ЕС (CAST Permanent) EPSO/CAST/P/12/2017, EPSO/CAST/P/13/2017
Управление на сградите (CAST Permanent) EPSO/CAST/P/23/2022, EPSO/CAST/P/24/2022, EPSO/CAST/P/25/2022
Право (CAST Permanent) EPSO/CAST/P/14/2017, EPSO/CAST/P/15/2017
Информационни и комуникационни технологии (CAST Permanent) EPSO/CAST/P/16/2017, EPSO/CAST/P/17/2017
Работници, изпълняващи технически задачи и задачи по административно обслужване (CAST Permanent) EPSO/CAST/P/18/2017
Персонал, полагащ грижи за деца (CAST Permanent) EPSO/CAST/P/19/2018
Образователни психолози (CAST Permanent) EPSO/CAST/P/20/2018
Преводачи (CAST Permanent) EPSO/CAST/P/22/2019
Коректори (CAST Permanent) EPSO/CAST/P/21/2019