Премини към основното съдържание
Лого на Европейската комисия

Равни възможности, многообразие и приобщаване

Сред основните цели на ЕС са повишаването на общественото приемане, премахването на предразсъдъците и популяризирането на ползите от многообразието в обществото.

Европейската служба за подбор на персонал се стреми да предлага равни възможности и достъп на всички кандидати, независимо от тяхната раса, цвят на кожата, етнически или социален произход, генетични характеристики, език, религия или убеждения, политически или други мнения, принадлежност към малцинство, рождение, увреждане, възраст, сексуална идентичност или друга характеристика.

Процедурите на EPSO за подбор са разработени така, че да бъдат ясни, прозрачни и достъпни за всички кандидати. Целта е те да получат равни възможности да демонстрират своите компетентности и умения чрез идентифициране и премахване на блокиращите фактори, възможните предубеждения и рисковете от дискриминация.

EPSO се ангажира да привлича таланти от различни среди. EPSO се стреми да увеличи разнообразието от таланти в ЕС, така че публичната служба на ЕС да бъде представителна за многообразието на гражданите, които представлява и на които служи.

Срещате ли трудности с достъпността? Споделете мнението си с EPSO, за да помогнете за подобряване на достъпността на комуникацията и процедурите за подбор. Ако срещнете трудности при достъпа до някои части от този уебсайт и/или документи, свържете се с нас и ние ще ви отговорим възможно най-скоро. Ако е необходимо, EPSO изготвя адаптирани формати, достъпни за помощни технологии.

Нуждаете ли се от специални мерки във връзка с тестовете за подбор на EPSO поради увреждане или заболяване? Научете повече, като прочетете раздела с важна информация в дясната част на тази страница.