Премини към основното съдържание
Лого на Европейската комисия

Рамка на EPSO на компетенциите

От 2010 г. насам ЕПСО използва рамка на компетенциите, която включва 8 общи компетенции. EPSO публикува новата си рамка на компетенциите в началото на 2022 г. Тази нова рамка започна да се използва през 2023 г.

С рамката на компетенциите се определят компетенциите, които институциите и органите на ЕС, обслужвани от EPSO, считат за съществени за ефективното изпълнение на всяка длъжност. Някои от тези компетенции се оценяват от EPSO по време на етапа на подбор, други се оценяват от самите институции и органи на ЕС по време на етапа на набиране на персонал. 

Моля, имайте предвид, че за по-специализираните профили институциите на ЕС търсят кандидати, които са висококвалифицирани в своята област на компетентност. Информация за свързаните с областта компетенции, както и за тестовете за оценка на общите и на свързаните с областта компетенции, винаги може да бъде намерена в обявлението за конкурса — единственият официален документ, който съдържа подробна информация за действителните тестове, използвани от EPSO в даден конкурс. Всички обявления се публикуват в Официален вестник на Европейския съюз.

По-долу ще намерите общите компетенции и съответните ориентири за тях.

За да се запознаете по-подробно със структурата и съдържанието на тестовете за подбор, използвани от EPSO в провежданите конкурси, моля, разгледайте специалната страница Тестове на EPSO | EU Careers (europa.eu)