Skip to main content
Logotip Evropske komisije

Zaključeni izbirni postopki

Na tej strani so na voljo informacije o zaključenih izbirnih postopkih, ki so bili objavljeni od aprila 2016 dalje

Informacije o izbirnih postopkih, ki so bili objavljeni pred aprilom 2016, boste našli na tej strani

Naziv delovnega mesta Referenca
Upravni uslužbenci na področju varstva podatkov EPSO/AD/393/21
Upravni uslužbenci in uslužbenke na področju zdravja in varnosti hrane – revizija, inšpekcijski pregledi in vrednotenje EPSO/AD/392/21 - 3
Upravni uslužbenci in uslužbenke na področju varnosti hrane – oblikovanje politik in priprava zakonodaje EPSO/AD/392/21 - 2
Upravni uslužbenci in uslužbenke na področju zdravja – oblikovanje politik in priprava zakonodaje EPSO/AD/392/21 - 1
Strokovnjaki za schengenski pravni red EPSO/AD/391/21 - 2
Strokovnjaki za tehnično podporo strukturnim reformam držav članic EPSO/AD/391/21 - 1
Upravni uslužbenci na področju politike za kemikalije EPSO/AD/390/21
Upravni uslužbenci in uslužbenke na področju trajnostnega kmetijstva in razvoja podeželja EPSO/AD/389/21
Pravniki lingvisti za poljski jezik (PL) EPSO/AD/388/21
Pravniki lingvisti za madžarski jezik (HU) EPSO/AD/387/21
Pravniki lingvisti za irski jezik (GA) EPSO/AD/386/21
Pravniki lingvisti za francoski jezik (FR) EPSO/AD/385/21
Pravniki lingvisti za češki jezik (CS) EPSO/AD/384/21
Pravniki lingvisti za bolgarski jezik (BG) EPSO/AD/383/21
Upravni uslužbenci na področju zunanjih odnosov EPSO/AD/382/20 - AD7
Upravni uslužbenci na področju zunanjih odnosov EPSO/AD/382/20 - AD5
Upravni uslužbenci na področju evropskega prava EPSO/AD/381/20
Upravni uslužbenci na področju mednarodnega sodelovanja in upravljanja pomoči za države nečlanice EU EPSO/AD/380/19 - AD9
Upravni uslužbenci na področju mednarodnega sodelovanja in upravljanja pomoči za države nečlanice EU EPSO/AD/380/19 - AD7
Pravniki lingvisti za poljski jezik (PL) EPSO/AD/379/20
Pravniki lingvisti za hrvaški jezik (HR) EPSO/AD/378/20
Pravniki lingvisti za francoski jezik (FR) EPSO/AD/377/20
Pravniki lingvisti za grški jezik (EL) EPSO/AD/376/20
Pravniki lingvisti za danski jezik (DA) EPSO/AD/375/20
Upravni uslužbenci na področju zaščite eurokovancev pred ponarejanjem EPSO/AD/374/19 - 5
Upravni uslužbenci na področju finančnih pravil, ki se uporabljajo za proračun EU EPSO/AD/374/19 - 4
Upravni uslužbenci na področju prava ekonomske in monetarne unije EPSO/AD/374/19 - 3
Upravni uslužbenci na področju finančnega prava EPSO/AD/374/19 - 2
Upravni uslužbenci na področju konkurenčnega prava EPSO/AD/374/19 - 1
Upravni uslužbenci diplomanti EPSO/AD/373/19
Upravni uslužbenci za revizijo EPSO/AD/372/19 - AD 7
Upravni uslužbenci za revizijo EPSO/AD/372/19 - AD 5
Upravni uslužbenci na področju znanstvenih raziskav – jedrske raziskave in razgradnja EPSO/AD/371/19 - 6
Upravni uslužbenci na področju znanstvenih raziskav – upravljanje znanstvenega znanja in znanstveno komuniciranje EPSO/AD/371/19 - 5
Upravni uslužbenci na področju znanstvenih raziskav – razvoj vesoljskih in telekomunikacijskih aplikacij ter aplikacij za daljinsko zaznavanje EPSO/AD/371/19 - 4
Upravni uslužbenci na področju znanstvenih raziskav – modeliranje za politiko EPSO/AD/371/19 - 3
Upravni uslužbenci na področju znanstvenih raziskav – aplikacije za podatkovno znanost EPSO/AD/371/19 - 2
Upravni uslužbenci na področju znanstvenih raziskav – kvantitativna in kvalitativna ocena učinka/vrednotenje politike EPSO/AD/371/19 - 1
Strokovnjaki za pravne raziskave – Pravniki – Poljsko (PL) pravo EPSO/AD/370/19 - AD7
Strokovnjaki za pravne raziskave – Pravniki – Poljsko (PL) pravo EPSO/AD/370/19 - AD5
Strokovnjaki za pravne raziskave – Pravniki – Latvijsko (LV) pravo EPSO/AD/369/19 - AD7
Strokovnjaki za pravne raziskave – Pravniki – Latvijsko (LV) pravo EPSO/AD/369/19 - AD5
Strokovnjaki za pravne raziskave – Pravniki – Italijansko (IT) pravo EPSO/AD/368/19 - AD7
Strokovnjaki za pravne raziskave – Pravniki – Italijansko (IT) pravo EPSO/AD/368/19 - AD5
Strokovnjaki za pravne raziskave – Pravniki – Madžarsko (HU) pravo EPSO/AD/367/19 - AD7
Strokovnjaki za pravne raziskave – Pravniki – Madžarsko (HU) pravo EPSO/AD/367/19 - AD5
Strokovnjaki za pravne raziskave – Pravniki – Grško (EL) pravo EPSO/AD/366/19 - AD7
Strokovnjaki za pravne raziskave – Pravniki – Grško (EL) pravo EPSO/AD/366/19 - AD5
Strokovnjaki za pravne raziskave – Pravniki – Ciprsko (CY) pravo EPSO/AD/365/19 - AD7
Strokovnjaki za pravne raziskave – Pravniki – Ciprsko (CY) pravo EPSO/AD/365/19 - AD5
Displaying 101 - 150 of 174