Skip to main content
Logotip Evropske komisije

Splošni in posebni pogoji za prijavo

Splošni in posebni pogoji za prijavo so pogoji, ki jih morajo izpolnjevati kandidati, da se lahko prijavijo na prosto delovno mesto v institucijah EU. 

Razlikujejo se glede na to, ali se kandidati prijavijo za delovno mesto stalnega uslužbenca, začasnega ali pogodbenega uslužbenca ali napotenega nacionalnega strokovnjaka. 

Pri vsaki objavi zaposlitvene možnosti se pogoji za prijavo in minimalne zahteve navedejo v razpisu natečaja, razpisu za prijavo interesa ali razpisu prostega delovnega mesta

Več o izbirnih postopkih je na naši strani Prijava.
 

Splošni pogoji za prijavo

Vsi kandidati morajo izpolnjevati vsaj tri splošne pogoje za prijavo:  

  • uživati morajo vse pravice kot državljani države članice EU,
  • izpolnjene morajo imeti vse nacionalne zakonske obveznosti glede služenja vojaškega roka,
  • biti morajo moralno primerni za opravljanje predvidenih nalog.

Institucije, agencije in organi EU lahko dodajo nadaljnje pogoje za prijavo.

Posebni pogoji za prijavo

Kandidati morajo izpolnjevati tudi posebne pogoje iz razpisa natečaja, razpisa za prijavo interesa ali razpisa prostega delovnega mesta.

  • Zahteve glede znanja jezikov 

Za izbirni postopek, za katerega se prijavljate, potrebujete znanje najmanj dveh uradnih jezikov EU na zahtevani ravni. Zahteve glede znanja jezikov za konkretno delovno mesto so navedene v razpisu natečaja, razpisu za prijavo interesa ali razpisu prostega delovnega mesta. Različne ravni znanja so opredeljene v evropskih stopnjah znanja jezika – samoocenjevalna lestvica.

  • Pogoji glede izobrazbe 

Minimalni pogoji glede izobrazbe so odvisni od iskanega profila. Praviloma velja:

Za delovna mesta strokovno-tehničnih uslužbencev (funkcionalna skupina I – fizične in upravno-administrativne podporne naloge; funkcionalna skupina II – pisarniške/tajniške naloge/pisarniško poslovanje; funkcionalna skupina III – upravno-administrativne/svetovalne/jezikovne/tehnične naloge) se zahteva zaključena srednješolska izobrazba. 

Za delovna mesta upravnih uslužbencev (funkcionalna skupina IV) se zahteva z diplomo potrjeni zaključeni univerzitetni študij (najmanj triletni).

  • Delovne izkušnje 

Izpolnjevati morate pogoje glede delovnih izkušenj za konkretno delovno mesto, kot so navedeni v razpisu natečaja, razpisu za prijavo interesa ali razpisu prostega delovnega mesta.

  • Pogoji glede starosti

Za zaposlitev v institucijah EU ni starostne omejitve, določena je le upokojitvena starost za novozaposlene uradnike, ki znaša 66 let. Več o tem je v kadrovskih predpisih za uradnike EU.
 

Podrobnejše informacije so v razdelku Pogosta vprašanja o pogojih za prijavo.