Skip to main content
Logotip Evropske komisije

EPSO – okvir kompetenc

EPSO je od leta 2010 uporabljal okvir kompetenc z osmimi splošnimi kompetencami. Na začetku leta 2022 je objavil novi okvir kompetenc, ki se je začel uporabljati leta 2023.

V okviru kompetenc so opredeljene kompetence, ki jih institucije in organi EU štejejo za bistvene za učinkovito opravljanje dela na katerem koli delovnem mestu. Nekatere od teh kompetenc oceni urad EPSO v izbirnem postopku, druge pa ocenijo institucije in organi EU v fazi zaposlovanja. 

Upoštevajte, da institucije EU za bolj specializirane profile iščejo kandidate, ki so visokokvalificirani na svojem strokovnem področju. Informacije o kompetencah na določenem področju ter testih za ocenjevanje splošnih kompetenc in kompetenc z zadevnega področja so navedene v razpisu natečaja, edinem uradnem dokumentu, ki vsebuje podrobne informacije o dejanskih testih, ki jih urad EPSO uporablja za določen natečaj. Vsi razpisi se objavijo v Uradnem listu Evropske unije.

Spodaj so navedene splošne kompetence in merila za njihovo ocenjevanje.

Na strani Testi EPSO | EU Careers (europa.eu) se lahko podrobneje seznanite s strukturo in vsebino izbirnih testov, ki jih urad EPSO uporablja v natečajih.