Skip to main content
Logotip Evropske komisije

Uvajamo hitrejši, učinkovitejši in dostopnejši model natečaja

On 31 January, EPSO’s governing body, the interinstitutional Management Board, decided to drop oral tests from EPSO’s selection procedures, as part of a fundamental rethink of the current selection process.

Competitions will put greater emphasis on candidates’ qualifications and on a set of written tests, all to be conducted in one testing session. All tests will be done online via remotely proctored testing (please read our information and guidance notes on remotely proctored testing to become as familiar as possible with the current testing environment).

With a ‘competition phase’ based exclusively on written tests, it will be possible for EPSO to strive to reduce competition timelines to just 6 months, and, eventually, less.

Following the competition, the selection board will draw up the reserve list containing the names of the successful candidates. The list is made available to the EU institutions and bodies for recruitment purposes.

The first competition under the new competition model was published on 22 June 2023 (Economics). Regular updates are available on EPSO’s website: Upcoming selection procedures | EU Careers (europa.eu), (we invite you to subscribe to this page to receive notifications).

Ukinjamo ocenjevalni center, uveden leta 2010, in z njim povezane ustne teste.

Vendar bodo službe institucij EU, ki zaposlujejo, v okviru razgovorov z uspešnimi kandidati z rezervnih seznamov še vedno preverjale njihove splošne kompetence. O tem, koga bodo zaposlile, bodo še naprej odločale same institucije.
 

Hitrost: cilj je, da se javni natečaji zaključijo v največ šestih mesecih (od objave razpisa do oblikovanja rezervnega seznama).

Učinkovitost: vsi testi bodo potekali prek spleta v okviru enega samega testiranja, torej samo v enem dnevu za vsakega kandidata.

Sodobnost: spletno testiranje je hitrejše, prožnejše, skladno z današnjim digitaliziranim svetom, bolj okolju prijazno in dostopnejše za veliko večino kandidatov, ne glede na njihovo lokacijo.

Preglednost: gradivo, uporabljeno za pripravo testa poznavanja EU, ki se bo uporabljal v natečajih za splošne profile, bo EPSO predhodno objavil na spletu, s čimer bo vsem kandidatom zagotovil enake konkurenčne pogoje.

Kakovost: v novem modelu natečaja EPSO imajo uspešni kandidati zadovoljive kognitivne sposobnosti ter so med najboljšimi v znanju z zadevnega področja ter spretnostih pisne komunikacije in priprave besedil. Imajo ustrezno diplomo in/ali delovne izkušnje.

Jasne kompetencev veljavi ostaja splošni okvir kompetenc, ki ga je EPSO sprejel aprila 2022.

Raznolikost: EPSO želi s hitrejšim, učinkovitejšim in dostopnejšim modelom natečaja k prijavi pritegniti bolj raznolik nabor kandidatov.

Testi besednega, številčnega in abstraktnega sklepanja

Testi besednega, številčnega in abstraktnega sklepanja ostajajo del izbirnih postopkov. Običajno rezultati ne bodo rangirani, potrebno bo le zahtevano najmanjše število točk. Tri spretnosti, ki se preverjajo pri teh testih, se bodo glede na profil lahko upoštevale v različni meri. 


Test poznavanja EU za natečaje za splošne profile
ali test z vprašanji izbirnega tipa z zadevnega področja za natečaje za specializirane profile

Pri testu poznavanja EU bo na primer poudarek na konkretnih vprašanjih o delovanju EU, njenih politikah in postopkih.

Gradivo, uporabljeno za pripravo tega testa, bo objavljeno na spletu. Tako se bodo na test lahko ustrezno pripravili tudi tisti, ki nikoli niso študirali evropskih zadev ali poklicno delali na tem področju. Gradivo, uporabljeno za pripravo tega testa, bo objavljeno hkrati z razpisom natečaja.

Pri natečajih za specializirane profile EPSO ne bo objavil gradiva za test z vprašanji izbirnega tipa z zadevnega področja.


Študija primera

Nekateri natečaji bodo vključevali študijo primera za oceno spretnosti pisne komunikacije kandidatov (tj. spretnosti priprave besedil).


Pisni test

Skupaj s prehodom na izvajanje natečajev v vseh 24 jezikih EPSO z letom 2024 v izbirnih postopkih uvaja novo vrsto testa: pisni test, katerega namen je oceniti pisne komunikacijske spretnosti kandidatk in kandidatov. Pisni test bo nadomestil študijo primera*.

EPSO bo glede na potrebe služb, ki zaposlujejo, v natečajih uporabljal tri različne vrste testov:

 1.        pisni test s področja natečaja, pri katerem se ocenijo samo pisne komunikacijske spretnosti 
 2.        strokovni pisni test, pri katerem se ocenijo pisne komunikacijske spretnosti in poznavanje področja natečaja
 3.        sestavek s področja zadev EU, pri katerem se ocenijo samo pisne komunikacijske spretnosti 

Kandidati in kandidatke bodo teste pisali na podlagi zagotovljene dokumentacije s področja oziroma področij natečaja, kot je določeno v razpisu natečaja.

Pisni test ni jezikovni test. Kandidati in kandidatke bodo ocenjeni na podlagi spodaj navedenih specifičnih sider (sidra so merila, po katerih se pri ocenjevanju določene spretnosti ravnajo ocenjevalci).

Sidra za pisno sporazumevanje

Kandidat oziroma kandidatka:

 • se izraža jedrnato, brez nepotrebnih besed in stavkov
 • na razumljiv način obravnava določeno temo
 • pri pisanju upošteva ciljno občinstvo in namen
 • pri reševanju naloge uporabi zagotovljene informacije
 • se izraža strukturirano, tako da so ideje v logičnem sosledju

Študija primera se bo še naprej uporabljala pri nekaterih natečajih, ki so že v teku.


Test digitalnih spretnosti

Pri nekaterih natečajih bo glede na potrebe institucij in organov EU uveden test digitalnih spretnosti.

 • Publication of the Notice of Competition
   
 • Self-assessment of eligibility via Experience Assessment Survey Instrument (EASI)*, followed by application
   
 • Reasoning skills tests on a pass/fail basis
   
 • EU knowledge test for generalist competitions or Field-related Multiple-choice Questionnaire (FRMCQ) for specialist competitions - ranked
   
 • Digital skills test (when applicable)
   
 • Case study (assesses drafting skills) corrected only for those with the best results in EU knowledge or FRMCQ
   
 • Written test aimed at assessing, mainly, the candidates' written communication skills. For more information, please visit our dedicated page
   
 • Eligibility checks at an appropriate stage (final verification before placing on the Reserve List; checking of second language, if necessary)
   
 • Reserve List (database of successful candidates, published by EPSO at the end of each competition, used by EU institutions for their specific recruitment needs)
   
 • ‘Single ‘Request for Review’ window – Candidates have the option to request a review of the decision establishing their test results if they believe there has been a material error or a breach of the competition procedure rules, which may impact the results of the selection process. This request can only be done once, in line with the procedures contained in the notice of competition.
   

* EASI is a tool aimed at providing optional feedback to interested candidates to help them understand better their likelihood of admission (eligibility) to a competition, based on their qualifications and professional experience, compared to the requirements laid down in the Notice of Competition.
 

The feedback will only be shared with candidates themselves and will not be shared with any member of the Selection Board.