Skip to main content
Logotip Evropske komisije

Ugodnosti

Uslužbenci EU s svojim delom spreminjajo vrednote Evropske unije v dejanja, pomagajo oblikovati odločitve in izvajati načrte, ki imajo velik vpliv na milijone državljank in državljanov EU.

Hkrati pa EU ponuja vrsto privlačnih ugodnosti za zadovoljitev poklicnih, osebnih in izobraževalnih potreb njenega osebja.

Več informacij je v razdelkih spodaj.

Delo v dinamičnem okolju, kot so institucije EU, je lahko zelo zahtevno. Vendar EU podpira zdravo ravnovesje med poklicnim in zasebnim življenjem, ki zaposlenim omogoča, da lahko tako na delovnem mestu kot v zasebnem življenju dajo najboljše od sebe.

Zaposlitev v institucijah EU omogoča uskladitev poklicnega in osebnega življenja, zato osebju EU ni treba izbirati med enim in drugim.

Prilagodljiv delovni čas, ureditev dela na daljavo, dostop do širokega nabora tečajev osebnega razvoja ter raznolika in vključujoča delovna kultura, nadomestila za delo v tujini (npr. nadomestilo za potne stroške in izselitveni dodatek) in „družinsko prijazna“ nadomestila (npr. otroški dodatek, evropske šole, starševski dopust) so le nekatere od možnosti, ki so na voljo za dobro počutje osebja.

Naj gre za zaposlitev za nedoločen ali določen čas, institucije EU zagotavljajo konkurenčno plačo, ki je sorazmerna z vašimi spretnostmi, izkušnjami, odgovornostmi in motivacijo.

Plače se razlikujejo glede na razred in funkcijo: začetna plača uradnikov znaša od 3 000 evrov (AST) do 5 000 evrov (AD), odvisno od začetnega razreda, medtem ko se začetna plača za različne funkcionalne skupine pogodbenih uslužbencev giblje med 2 000 in 2 500 evri. Plače se glede na vaše dosežke in delovno dobo z napredovanjem v karieri povečujejo.

Več podrobnosti je v plačni tabeli.

Glede na osebne okoliščine ste lahko upravičeni tudi do dodatkov, kot so otroški dodatek, izselitveni dodatek, povračilo stroškov prevoza ali nadomestilo za prebivanje v tujini.

Več informacij je v kadrovskih predpisih EU.

Če imate družino ali jo načrtujete v prihodnosti, boste upravičeni do dodatnih ugodnosti, kot sta gospodinjski in otroški dodatek, starševski dopust, dodatek za šolanje ter pavšalno povračilo letnih potnih stroškov, tudi za družinske člane.

Delo v Bruslju ali Luxembourgu pomeni dodatno prednost: obe mesti sta družini prijazni, imata odlične nacionalne in mednarodne šole ter ustanove za varstvo otrok. Med njimi so evropske šole, ki otrokom uslužbencev EU nudijo večjezično in večkulturno izobraževanje.

 

Evropske šole

Evropske šole so uradne izobraževalne ustanove pod skupnim nadzorom vlad 27 držav članic EU. Namenjene so predvsem otrokom uslužbencev evropskih institucij. Namen evropskih šol je otrokom zagotoviti kakovostno večjezično in večkulturno izobraževanje na predšolski, osnovnošolski in srednješolski ravni. Osnovno poučevanje poteka v uradnih jezikih EU. To načelo omogoča, da materni jezik učencev ostane njihov prvi jezik (L1). Zato vsako šolo sestavlja več jezikovnih oddelkov. Za spodbujanje enotnosti šole in resničnega večkulturnega izobraževanja je velik poudarek na učenju, razumevanju in uporabi tujih jezikov.

Mrežo evropskih šol trenutno sestavlja 13 šol, v katere je skupaj vpisanih približno 28 300 učencev. Večina teh učencev živi v Bruslju in Luxembourgu, evropske šole pa so tudi v drugih državah članicah.

Več informacij o ciljih in načelih evropskih šol ter vseh njihovih lokacijah.

Zaposlitev na institucijah EU pomeni priložnost za vseživljenjski poklicni in osebni razvoj.

S pridobivanjem novih znanj in spretnosti lahko zaposleni ostanejo visoko motivirani, poklicno napredujejo in v celoti uresničijo svoj karierni potencial.

Na voljo so usposabljanja o najrazličnejših temah, kot so diplomacija EU, vključevanje in raznolikost, politike EU, medinstitucionalni odnosi, rešitve na delovnem mestu in socialne rešitve, informacijske tehnologije in digitalni razvoj, če omenimo le nekatere.

Nekatera usposabljanja organizira Evropska šola za upravo (EUSA), ki je bila ustanovljena za zagotavljanje visokokakovostnih medinstitucionalnih usposabljanj za uslužbence EU.

Uradniki EU obvladajo vsaj dva jezika EU, pred prvim napredovanjem pa morajo dokazati svoje znanje tretjega.

Uslužbenci EU pri vsakodnevnem delu komunicirajo v več jezikih. Učenje jezikov je pomemben del poklicne poti zaposlenih, zato jim institucije EU nudijo najrazličnejše jezikovne tečaje.