Skip to main content
Logotip Evropske komisije

Javna naročila EPSO

Odprti javni razpisi za zbiranje ponudb

Na portalu eTendering boste našli vse odprte javne razpise Evropskega urada za izbor osebja.

 

Naknadno obveščanje javnosti

Letna objava sprememb naročila (pod mejnimi vrednostmi iz direktive in na podlagi člena 114a finančne uredbe):

Naknadno obveščanje – spremembe leta 2017

 

Predhodno obveščanje javnosti

Konferenca – študenti ambasadorji zaposlovanja v institucijah EU: organizacija potovanj