Przejdź do treści
Symbol graficzny Komisji Europejskiej

Informacje o EPSO

EPSO: szukamy utalentowanych kandydatów zainteresowanych karierą w UE

Głównym zadaniem EPSO jest zaspokajanie potrzeb rekrutacyjnych instytucji UE. W tym celu EPSO wybiera najlepszych kandydatów w drodze konkursów ogólnych i specjalistycznych. EPSO pełni rolę zaufanego pośrednika między instytucjami UE a wysoko wykwalifikowanymi specjalistami i absolwentami. Przyczynia się w ten sposób do budowy obecnej i przyszłej europejskiej służby cywilnej.

EPSO jest służbą międzyinstytucjonalną i odpowiada za nabór kandydatów do pracy głównie w Parlamencie Europejskim, Radzie Unii Europejskiej, Komisji Europejskiej, Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej, Europejskim Trybunale Obrachunkowym, Europejskim Komitecie Ekonomiczno-Społecznym, Komitecie Regionów, Europejskiej Służbie Działań Zewnętrznych, biurach Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich i Europejskiego Inspektora Ochrony Danych. Każda z tych instytucji zatrudnia swoich pracowników spośród laureatów wyłonionych przez EPSO.

Tutaj przeczytasz w skrócie o instytucjach, dla których pracujemy.

Więcej informacji o instytucjach i organach tworzących służbę cywilną UE można znaleźć na tej stronie.

Our vision is to provide the EU institutions with the workforce that best matches their needs. This is accomplished by deploying high quality, efficient and effective selection procedures, together with an innovative approach.

The following drivers will steer our set strategic direction:

 • Proactivity and client orientation
 • Adopting an innovation mindset and the ability to anticipate trends in talent spotting
 • Using selection methods that attract diverse talent pool.
 • Offering a catalogue of services reflecting the needs of the client institutions.
 • Ensuring that procedures are clear, transparent and accessible to all candidates. Complaints are meant to be exceptional and acted on in the spirit of good administrative practices.

Oto trzy najważniejsze zasady, jakimi kieruje się EPSO w realizacji swoich celów:

 • Precyzja: EPSO stara się stosować jak najlepsze metody naboru, aby właściwe kompetencje oceniać za pomocą odpowiednich testów. Chcemy dotrzeć do najbardziej odpowiednich kandydatów i ocenić ich umiejętności zgodnie z najlepszymi praktykami międzynarodowymi.
 • Dynamiczność: procedury EPSO są coraz bardziej modułowe i łatwiejsze do dopasowania do konkretnych potrzeb naszych klientów. Bardzo poważnie traktujemy otrzymywane uwagi i wyniki regularnych przeglądów wewnętrznych.
 • Szybkość: procedury konkursowe EPSO są coraz krótsze. Jest to wynikiem dobrego planowania i usprawnienia zadań komisji selekcyjnych i pracowników EPSO, zacieśniania współpracy z zatrudniającymi instytucjami oraz usuwania z procedur naboru zbędnej biurokracji.

 

 • Uczciwość zawodowa – pracownicy EPSO ufają sobie nawzajem, postępują uczciwie i działają w dobrej wierze, na pierwszym miejscu stawiają interes służby i instytucji zatrudniających.
 • Profesjonalizm – sprawiedliwe i skuteczne procedury naboru EPSO przeprowadza wyspecjalizowany i wysoko wykwalifikowany personel, stosujący najlepsze praktyki i gwarantujący klientom jakość i satysfakcję. EPSO to innowacyjna i dynamiczna organizacja, pragnąca w pełni wykorzystać swój potencjał.
 • Usługi wysokiej jakości – EPSO konsekwentnie dąży do świadczenia jak najlepszych usług na rzecz instytucji zatrudniających w odpowiednich terminach. Udaje nam się to dzięki temu, że uważnie słuchamy opinii naszych klientów i na tej podstawie wprowadzamy ciągłe zmiany na lepsze.
 • Różnorodność i szacunek – EPSO dba o różnorodność swego zespołu i wspiera wszystkich swoich pracowników, aby mogli jak najlepiej wykorzystać swoje umiejętności i przyczynić się do osiągnięcia wspólnego celu. Przewodnią zasadą wszystkich stosunków zawodowych w EPSO jest traktowanie współpracowników z szacunkiem.
 • Współpraca – EPSO zachęca do współpracy wewnętrznej i współpracy ze wszystkimi zainteresowanymi stronami. Silne partnerstwa pomagają świadczyć lepsze usługi. Aktywnie wykorzystuje się i promuje platformy współpracy. Głębsze synergie wspierają proaktywność, ukierunkowanie na potrzeby naszych klientów i kulturę doskonałości.

EPSO rozpatruje średnio 46 tys. zgłoszeń rocznie nadsyłanych w odpowiedzi na publikację około 1,3 tys. wakatów w instytucjach UE. Testy odbywają się w 24 językach, co jest bardzo rzadkie w procedurach naboru.

Informacje na temat spotkań z przedstawicielami grup interesu organizowanych przez dyrektora EPSO.

EPSO zarządza stroną internetową EU Careers, gdzie znajdują się dostępne dla wszystkich informacje na temat unijnych procedur naboru i konkursów EPSO w 24 językach. Stronę EU Careers można obserwować tutaj: FacebookTwitterLinkedIn i Instagram.

 

Poniższy film zawiera krótką prezentację EPSO: