Przejdź do treści
Symbol graficzny Komisji Europejskiej

EPSO – zamówienia publiczne

Aktualne zaproszenia do składania ofert

Wszystkie ogłoszenia o procedurach otwartych Europejskiego Urzędu Doboru Kadr są publikowane w serwisie eTendering.

 

Publikacja ex post

Coroczna publikacja wykazu zmian umów (poniżej kwot progowych określonych w dyrektywie i na podstawie art. 114a rozporządzenia finansowego):

Publikacja ex post – rok 2017

 

Publikacja ex post

Konferencja studentów-ambasadorów EU Careers – Zarządzanie podróżami