Przejdź do treści
Symbol graficzny Komisji Europejskiej

Kontakt

Przed skontaktowaniem się z nami zapoznaj się uważnie z najczęściej zadawanymi pytaniami. Na większość pytań, które otrzymujemy, już zamieściliśmy odpowiedź w tej części.

W przypadku pytań, których nie ma wśród najczęściej zadawanych pytań, wybierz odpowiedni formularz kontaktowy poniżej.

Pytania

Jeśli interesuje Cię praca w instytucjach UE i chcesz wiedzieć więcej o procedurach naboru, możesz skontaktować się z EUROPE DIRECT Contact Centre (w każdym z 24 języków urzędowych UE).

Jeśli masz pytanie dotyczące danej procedury naboru, swojego zgłoszenia lub testów, skontaktuj się bezpośrednio z EPSO, które udzieli odpowiedzi zwykle w ciągu 5 dni roboczych. Jeśli pytanie dotyczy skomplikowanej kwestii lub wymaga przetłumaczenia na inny język, przygotowanie odpowiedzi może potrwać dłużej.

Wysłanie pytania może zająć kilka sekund. Poczekaj, aż pytanie zostanie wysłane. Nie klikaj ponownie na przycisk „Wyślij”, ponieważ spowoduje to zablokowanie systemu.

Po poprawnym wysłaniu pytania otrzymasz e-mailem potwierdzenie wraz z numerem referencyjnym. Numer ten należy podawać we wszelkiej dalszej korespondencji z EPSO na ten sam temat. Jeśli nie otrzymasz potwierdzenia w ciągu 5 minut, wyślij swoje pytanie jeszcze raz.

Zobacz, jak przetwarzamy Twoje dane osobowe.

Skargi

Aby złożyć skargę dotyczącą zgłoszenia do procedury naboru, prosimy skorzystać z formularza.

Przesłanie wiadomości może zająć kilka sekund. Poczekaj aż proces przesyłania zakończy się i nie klikaj wielokrotnie przycisku „Prześlij”, ponieważ może to zablokować system.

Po przesłaniu wiadomości otrzymasz pocztą elektroniczną potwierdzenie z numerem referencyjnym. Ten numer referencyjny należy podawać we wszelkiej późniejszej korespondencji z EPSO na ten sam temat. Jeśli po 5 minutach nie otrzymasz potwierdzenia, prosimy o ponowne przesłanie wiadomości.

Zobacz, jak przetwarzamy Twoje dane osobowe.

Adres pocztowy

European Personnel Selection Office
L-107
B-1049 Brussels
Belgia

Punkty kontaktowe w poszczególnych krajach UE

 

Niektóre państwa członkowskie oferują szkolenia i wsparcie obywatelom UE. 

Informacje na ten temat można uzyskać w punktach kontaktowych w poszczególnych krajach UE.