Przejdź do treści
Symbol graficzny Komisji Europejskiej

Testy EPSO

multiple choice tests

Konkursy i procedury naboru przeprowadzane przez EPSO obejmują serię testów mających na celu ocenę kompetencji ogólnych i szczegółowych. Więcej informacji można znaleźć w ramach kompetencji.

Ogłoszenie o konkursie jest jedynym oficjalnym dokumentem, który zawiera szczegółowe informacje na temat testów stosowanych przez EPSO w danym konkursie.

Ta strona zawiera przykładowe testy, których celem jest wyłącznie zilustrowanie, jakiego rodzaju testy mogą zostać wykorzystane w konkursach EPSO. Jej celem nie jest szkolenie kandydatów do zdawania testów konkursowych. Nie leży to w zakresie kompetencji EPSO.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o procedurach naboru EPSO, zachęcamy do odwiedzenia strony Testy EPSO – fakty i mity.

 

TESTY EPSO – NOWY MODEL KONKURSÓW (OD 2023 R.)

Dowiedz się więcej o standardach wprowadzonych dla testów w ramach nowego modelu konkursów EPSO

Po wybraniu poniżej profilu stanowiska wyświetli się lista testów w danym konkursie oraz przykładowe pytania.

Administratorzy (AD – profil ogólny)

Administratorzy (AD – profil specjalistyczny)

Asystenci (AST – profil ogólny)

Asystenci (AST – profil specjalistyczny)

Asystenci/pracownicy sekretariatu (AST-SC)

Prawnicy lingwiści (AD)

Prawnicy lingwiści (AD) – Trybunał Sprawiedliwości

Tłumacze pisemni (AD)

 

Przykładowy test w konkursie EPSO – część 1: Umiejętności logicznego myślenia

Przykładowy test w konkursie EPSO – część 2: Wiedza o UE

Przykładowy test w konkursie EPSO – część 3: Umiejętności cyfrowe

TESTY EPSO – DAWNY MODEL KONKURSU (DO 2022 R.)

Główne etapy

  • Spełnianie wymogów – komisja konkursowa ocenia, czy kandydaci spełniają warunki udziału w konkursie i minimalne wymogi.
  • Talent Screener (ocena zdolności) – tylko w konkursach na stanowiska o profilu specjalistycznym. Kandydaci są proszeni o podanie w formularzu zgłoszeniowym wszystkich swoich umiejętności zawodowych, a także doświadczenia zawodowego i kwalifikacji, które następnie zostają ocenione przez komisję konkursową.
  • Komputerowe testy wielokrotnego wyboru – sprawdzają rozumienie tekstu pisanego, operowanie danymi liczbowymi i myślenie abstrakcyjne, a w przypadku niektórych konkursów na stanowiska o profilu specjalistycznym – również kompetencje związane z dziedziną konkursu. Wszystkie testy są nadzorowane zdalnie. Prosimy o dokładne zapoznanie się z informacjami: Wymogi informatyczne dotyczące zdalnie nadzorowanych testów EPSO | EU Careers (europa.eu) oraz Komputery służbowe a testy on-line | EU Careers (europa.eu).
  • Etap oceny zintegrowanej – ostatni etap sprawdzania kompetencji ogólnych i kompetencji związanych z dziedziną konkursu EPSO w ramach dawnego modelu konkursu EPSO (dla konkursów ogłoszonych do końca 2022 r.). Przy pomocy różnorodnych testów członkowie komisji konkursowej oceniają umiejętności takie jak analizowanie i rozwiązywanie problemów, komunikatywność, ustalanie priorytetów i organizacja czy jakość i wydajność pracy. Testy oceny zintegrowanej są przeprowadzane online (zdalnie) i odbywają się zazwyczaj w różnych terminach.

Rodzaje testów

Po wybraniu poniżej profilu stanowiska wyświetli się lista testów w danym konkursie oraz przykładowe pytania.

Administratorzy (AD – profil ogólny)

Administratorzy (AD – profil specjalistyczny)

Asystenci (AST)

Asystenci/pracownicy sekretariatu (AST-SC)

Tłumacze konferencyjni (AD)

Prawnicy lingwiści (AD)

Tłumacze pisemni (AD)

PRACOWNICY KONTRAKTOWI / STAŁA PROCEDURA NABORU CAST

Na tej stronie znajdziesz przykładowe testy stosowane w stałej procedurze naboru pracowników kontraktowych/ CAST.

Kandydaci będą zdawać wszystkie testy jednego dnia. Testy będą przeprowadzane komputerowo i nadzorowane zdalnie. Zapoznaj się z informacjami na temat podstawowych wymogów informatycznych, jakie obowiązują w przypadku zdalnie nadzorowanych testów.

Testy sprawdzające umiejętności logicznego myślenia:

  • Rozumienie tekstu pisanego (sprawdza umiejętność logicznego myślenia i rozumienia informacji słownych i liczbowych)
  • Operowanie danymi liczbowymi (sprawdza umiejętność logicznego myślenia i rozumienia informacji liczbowych)
  • Myślenie abstrakcyjne (sprawdza umiejętność logicznego myślenia i rozumienia związków między pojęciami niezawierającymi elementów językowych, przestrzennych ani liczbowych)

Umiejętności logicznego myślenia – grupa funkcyjna I, II i III (CAST P)

Umiejętności logicznego myślenia – grupa funkcyjna IV (CAST P)

Test kompetencji dla każdego profilu

Do czasu wprowadzenia zmian w systemie do testowania EPSO będzie odpowiedzialne jedynie za organizację testów sprawdzających umiejętności logicznego myślenia. Nie będzie odpowiadać za organizację testów kompetencji. Służby instytucji UE zajmujące się rekrutacją odpowiednio dostosują procedurę naboru pracowników kontraktowych i będą na bieżąco informować zainteresowane działy o stosowanej procedurze.