Przejdź do treści
Symbol graficzny Komisji Europejskiej

Korzyści

W swojej pracy pracownicy UE przekuwają wartości Unii Europejskiej w realne działania, a także pomagają w podejmowaniu decyzji i realizowaniu planów mających wpływ na życie milionów obywateli UE.

Jednocześnie Unia oferuje swoim pracownikom szereg atrakcyjnych świadczeń, aby zaspokoić ich zawodowe, osobiste i edukacyjne potrzeby.

Więcej informacji poniżej.

Praca w stale zmieniającym się środowisku, takim jak instytucje UE, bywa dużym wyzwaniem. UE wspiera jednak równowagę między życiem zawodowym a prywatnym, co motywuje pracowników do realizowania się zarówno w biurze, jak i poza nim.

Praca w instytucjach UE pozwoli Ci pogodzić życie zawodowe z prywatnym – nie trzeba już będzie wybierać, na czym Ci bardziej zależy.

Elastyczne godziny pracy, telepraca, dostęp do szerokiej oferty kursów rozwoju osobistego oraz sprzyjająca różnorodności i włączeniu społecznemu kultura pracy, a także świadczenia z tytułu pracy za granicą (np. dodatek na poczet kosztów podróży i dodatek zagraniczny) i bonusy dla rodzin (np. dodatek na dziecko pozostające na utrzymaniu, szkoły europejskie i urlop rodzicielski) to tylko niektóre z atrakcyjnych świadczeń, które mają sprzyjać dobrostanowi pracowników.

Zarówno w przypadku umów o pracę na czas nieokreślony, jak i określony, instytucje UE oferują pracownikom konkurencyjne wynagrodzenie proporcjonalne do ich umiejętności, doświadczenia, obowiązków i motywacji.

Wysokość wynagrodzenia zależy od grupy zaszeregowania i funkcji. W przypadku urzędników wynagrodzenie wyjściowe waha się od 3 tys. euro (AST) do 5 tys. euro (AD) w zależności od początkowej grupy zaszeregowania, natomiast wynagrodzenie wyjściowe dla poszczególnych grup funkcyjnych pracowników kontraktowych wynosi od 2 tys. euro do 2,5 euro. Wynagrodzenie rośnie w miarę rozwoju kariery zawodowej w oparciu o osiągnięcia i staż pracy.

Więcej szczegółów znajdziesz na stronie z siatką płac.

W zależności od sytuacji osobistej pracownik może również mieć prawo do dodatkowych świadczeń takich jak dodatek na dziecko pozostające na utrzymaniu, dodatek zagraniczny, zwrot kosztów transportu czy dodatek z tytułu zamieszkiwania za granicą.

Więcej informacji znajdziesz w regulaminie pracowniczym.

Jeśli masz dzieci lub planujesz w przyszłości założyć rodzinę, warto wiedzieć, że pracownikom przysługują w takim przypadku dodatkowe świadczenia takie jak: dodatek na gospodarstwo domowe, dodatek na dziecko pozostające na utrzymaniu, urlop rodzicielski, dodatek edukacyjny i dofinansowanie rocznych kosztów podróży przysługujące osobom pracującym poza swoim krajem i członkom ich rodzin.

Praca w Brukseli lub Luksemburgu ma poza tym wiele zalet – to miasta przyjazne rodzinom, z renomowanymi szkołami krajowymi i międzynarodowymi i z rozwiniętą infrastrukturą opieki nad dziećmi. Do takich szkół należą Szkoły Europejskie, które oferują dzieciom pracowników instytucji UE edukację wielojęzyczną i wielokulturową.

 

Szkoły Europejskie

Szkoły Europejskie to oficjalne placówki edukacyjne kontrolowane wspólnie przez rządy 27 państw członkowskich UE. Przeznaczone są głównie dla dzieci pracowników instytucji europejskich. Celem Szkół Europejskich jest zapewnienie wielojęzycznej i wielokulturowej edukacji o wysokiej jakości uczniom na poziomie przedszkola, szkoły podstawowej i szkoły średniej. Podstawowe treści są nauczane w językach urzędowych UE. Dzięki tej zasadzie zapewniony jest prymat języka ojczystego ucznia. Dlatego też każda szkoła obejmuje kilka różnych sekcji językowych. Aby zespolić społeczność szkolną i umożliwić prawdziwie wielokulturową edukację, silny nacisk położony jest na naukę języków obcych i posługiwanie się nimi.

Sieć Szkół Europejskich składa się obecnie z 13 szkół, do których uczęszcza w sumie około 28,3 tys. uczniów. Większość spośród nich uczy się w Brukseli i Luksemburgu, ale kilka szkół ma siedzibę w innych państwach członkowskich.

Więcej informacji o celach i zasadach Szkół Europejskich i o tym, gdzie się znajdują

Praca dla instytucji europejskich łączy się z możliwością stałego rozwoju zawodowego i osobistego.

Zdobywanie nowych umiejętności pomaga pracownikom zachować wysoką motywację, lepiej wykonywać swoje zadania i rozwijać karierę zawodową zgodnie ze swoim potencjałem.

Tematyka szkoleń jest niezwykle różnorodna: dyplomacja UE, włączenie społeczne i różnorodność, polityka unijna, stosunki instytucjonalne, problematyka społeczno-zawodowa, umiejętności informatyczne i cyfrowe itp.

Część szkoleń organizuje Europejska Szkoła Administracji (EUSA), która została utworzona, aby zaoferować pracownikom instytucji europejskich międzyinstytucjonalne kursy wysokiej jakości.

Urzędnicy UE biegle posługują się co najmniej dwoma językami UE, a przed pierwszym awansem muszą udowodnić znajomość trzeciego języka.

W codziennej pracy pracownicy instytucji UE porozumiewają się między sobą w różnych językach. Podnoszenie umiejętności językowych jest ważnym elementem kariery zawodowej pracowników, dlatego UE oferuje wiele różnych kursów językowych.