Skip to main content
Lógó an Choimisiúin Eorpaigh

Rasa G., Ateangaire

picture of Rasa

Tá mé i m’ateangaire foirne sa Choimisiún Eorpach ó bhí 2018 ann. Thaitin an ateangaireacht liom i gcónaí, ach tá gné nua anois le mo chuid oibre a bhuí leis an gCoimisiún Eorpach.

Gach maidin nuair a ghabhaimid isteach i gcruinniú, ní fhéadfaimis a bheith 100% cinnte cén cineál lae a bheidh ann. Lá éagsúil a bhíonn ann gach lá. Féadfaidh an obair a bheith an-suimiúil agus spraíúil, ach féadfaidh sí a bheith strusmhar ó am go chéile chomh maith! Mar sin féin, is iontach an rud é nuair a fheiceann tú cinntí á ndéanamh agus reachtaíocht an Aontais á múnlú, agus is iontach an sásamh é páirt a ghlacadh sa phróiseas sin! 

Shaothraigh mé céim Bhaitsiléara in Ollscoil Vilnius i bhFileolaíocht an Bhéarla agus céim Mháistreachta i léann an aistriúcháin agus na hateangaireachta. Bhain mé céim eile amach ó chúrsa gairme san iriseoireacht chomh maith, mar sin is díol spéise dom an teanga agus an chumarsáid mar réimse riamh anall.